1. Wyjaśnij co znaczy:

  • realizm
  • milieu
  • narracja wszechwiedząca
  • naturalizm

2. Czym różnią się: powieść realistyczna, modernistyczna, tendencyjna. Podaj przykłady.

3. Na czym polega nowatorstwo kompozycyjne Lalki Bolesława Prusa?

4. Stanisław Wokulski jako romantyk i pozytywista. Wypunktuj cechy.

5. Które epoki pasują do opisów:

  • Postulowała utylitaryzm w sztuce, wiarę w naukę i rozwój wiedzy, konieczność kształcenia ubogich i kult pracy.
  • Najważniejszymi wartościami epoki jest sztuka, a niechęć do cywilizacji, przemysłu, mieszczaństwa. Zwraca się ku intuicji, duchowości, głosi niewiarę w dawne wartości.
  • Twórcy epoki głoszą rozczarowanie wiedzą, pragną by wyobraźnia, uczucie, wiara, ich owoce mialy pełnoprawne miejsce w poezji. Serce i dusza to symbole tej epoki.

6. Jakiego wyboru dokonał Tomasz Judym?

7. Jakie postawy społecznikowskie propaguje Stefan Żeromski?

8. Określ jednym zdaniem tematykę powieści:

  • Chłopi – …………………………………………………………………………………………………………………………………
  • Ludzie bezdomni – …………………………………………………………………………………………………………………
  • Potop – ………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Potop, Lalka, Nad Niemnem – która z powieści najlepiej oddaje życie miasta XIX wieku?

10. Jakim gatunkiem literackim jest Potop?