Myślenie

Kartezjusz
Myślę, więc jestem.

Mark Twain
Lubimy ludzi. którzy bez wahania mówią to, co myślą, pod ­warunkiem że myślą to samo co my.

Johann Wolfgang Goethe
Człowiek myśli tak długo, jak długo do czegoś dąży.

Blaise Pascal
Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą.

Arystoteles
W obecności przyjaciół ludzie potrafią lepiej myśleć i działać.

Albert Einstein
Nie mam wątpliwości, że nasze myślenie odbywa się w większej części bez użycia znaków (słów), a ponadto w dużym stopniu bez udziału świadomości. Jak bowiem wytłumaczyć fakt, że czasem jakieś doznanie wzbudza w nas spontaniczne zadziwienie. To zadziwienie pojawia się, gdy doznanie to sprzeczne jest ze światem pojęć, jaki się w nas ugruntował.
Nigdy nie myślę o przyszłości. Nadchodzi ona wystarczająco szybko.

Stanisław Jerzy Lec
Do myślenia potrzebny jest mózg, nie mówiąc już o człowieku.

Myśli niektórych ludzi są tak płytkie, że nie sięgają nawet ich głowy.

Do głębokiej myśli trzeba się wspiąć.

Leonardo da Vinci
Kto mało myśli, błądzi wiele.

Jalu Kurek
Mowa jest żółwiem w stosunku do błyskawicznego myślenia.

Cyceron
Żyć – to myśleć.

Stendhal
Każdy myśli o sobie na tej pustyni egoizmu, którą nazywamy życiem.

Monteskiusz
Im mniej ludzie myślą, tym więcej mówią.

Thomas Alva Edison
Nie ma takiego fortelu, do którego nie odwołałby się człowiek, aby uniknąć pracy zwanej myśleniem.

Sławomir Mrożek
Człowiek myśli sobie to i owo, ale jednak najczęściej to.

Ernest Hemingway
Myśl tylko o tym, co należy. Miej w głowie to, co robisz.

Platon
Myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co piękne, i kochać, co dobre – w tym cel rozumnego życia.

Demostenes
Myśli powinny być lepsze od prag­nień.

Stefan Kisielewski
Nie ma nowych myśli, są tylko nowe formy.

Karol Irzykowski
Gorsze jeszcze od ułatwionego życia jest: ułatwione myślenie.
Niczego nie można do końca przemyśleć.

Zbigniew Herbert
Mówienie bez myślenia to jak strzelanie bez celowania.

Witold Gombrowicz
Najbardziej nowoczesny kierunek myślenia to ten, który znów odkryje pojedynczego człowieka.

Stanisław Witkiewicz (ojciec)
Nie ma większej siły nad myśli.

Ludwik Pasteur
Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata… i wznosić się wyżej… zawsze wyżej…

George Wells
Jeśli się nie przechodzi i nie odświeża ścieżek myślowych, zaczynają zarastać.

Tagged
PODYSKUTUJ: