Jak wprowadzić cytat

•  Opinię moją potwierdzają słowa bohatera:…

•  Tę tezę poprzeć mogą słowa samego autora:…

•  Odwołam się do słów głównej bohaterki:…

•  Zupełnie inne zdanie w trakcie programu telewizyjnego wyraził niedawno znany filozof:…

•  W tym miejscu przypominają się znane słowa:…

•  W jednym z fragmentów (w jednym z rozdziałów, w jednej ze scen) bohater mówi:

•  Oto, co na ten temat twierdzi znana badaczka epoki:…

•  Duże wrażenie zrobiły na mnie słowa:…

•  Lubię wracać do maksymy filozofa:…

•  W rozmowie z żoną (ukochaną, bratem, ojcem) bohater stwierdza:…

•  Niewiarygodne, jak wciąż aktualne są słowa:…

•  Nie mogę zgodzić się z takim stwierdzeniem autora:…

•  Mój sprzeciw wzbudziły słowa bohatera:…

•  Oto słowa, w których bohater sam komentuje swoje     zachowanie:…

• Bohatera tego dramatu nie trzeba ośmieszać.

•  On ośmiesza się sam, na przykład kiedy mówi:…