Zdania klucze

Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?

 •  Nie zgodzę się ze zdaniem bohatera…
 •  Sugestia zawarta w utworze jest słuszna…
 •  Tej teorii można przeciwstawić kontrargumenty…
 •  Przesłanie utworu jest zaprzeczeniem tej idei…
 •  Niech ostatecznym argumentem będzie wypowiedź poety…
 •  Łatwo zaprzeczyć słowom pisarza…
 •  Tezę potwierdza następny wiersz…
 •  Dowód znajduję jeszcze w…
 •  Będę polemizować z artystą…
 •  Powołam się na zdanie…
 •  tok rozważań, bieg myśli, tok przemyśleń…
 •  Szereg argumentów potwierdza tezę…
 • Splot okoliczności w biografii autora (lub bohatera) powoduje, że…
 •  Podczas analizy pojawia się szereg wątpliwości…
 •  Co sądzę o tezie zawartej w temacie?
 •  Zgadzam się z myślą zawartą w temacie…
 •  Twierdzenie pana X wydaje mi się zaskakujące…
 •  Mamy do czynienia z wyjątkowo trudnym zagadnieniem…
 •  Teraz sprecyzuję własne poglądy…
 •  Pojęcie zawarte w temacie jest nieścisłe. Zacznę więc od sprecyzowania. Jak rozumiem termin „abstrakcja”?
 •  Swój przegląd literackich przykładów zacznę od…
 •  Cytat w temacie skłania do refleksji nad twórczością autora…
 •  Nie obawiam się zaprzeczyć przeczytanym przed chwilą słowom…
 •  Motyw… Nie było epoki, w której nie pisano by o nim.
 •  Literatura jest kopalnią przykładów na temat…
 •  Sięgnę do innych tekstów kultury…

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak wprowadzić nową myśl?

Jak przejść do omówienia kolejnego utworu?

Jak przywołać słowa bohatera literackiego?

Jak nie zgodzić się z cytowaną osobą?