Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?

Zdania klucze Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?  Nie zgodzę się ze zdaniem bohatera…  Sugestia zawarta w utworze jest słuszna…  Tej teorii można przeciwstawić kontrargumenty…  Przesłanie utworu jest zaprzeczeniem tej idei… … Czytaj dalej Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?