Zdania klucze

Jak wprowadzić cytat?

 • Opinię tę potwierdzają słowa bohatera:…
 • Moją tezę poprzeć mogą słowa samego autora:…
 • Chciałbym odwołać się do słów głównej bohaterki:…
 • Zupełnie inne zdanie w trakcie programu telewizyjnego wyraził niedawno znany filozof:…
 • W tym miejscu narzucają się znane słowa:…
 • W jednym z fragmentów (w jednym z rozdziałów, w jednej ze scen) bohater mówi:…
 • Oto, co na ten temat twierdzi znana badaczka epoki:…
 • Oto przykład:…
 • Duże wrażenie zrobiły na mnie słowa:…
 • Lubię wracać do zdania:…
 • W rozmowie z żoną (ukochaną, bratem, ojcem) bohater stwierdza:…
 • Niewiarygodne, jak wciąż aktualne są słowa:…
 • Nie mogę zgodzić się z twierdzeniem zawartym w dzienniku autora:…
 • Mój sprzeciw wzbudziły słowa bohatera:…
 • Oto słowa, w których bohater sam komentuje swoje zachowanie:…
 • Bohatera tego dramatu nie trzeba ośmieszać. On ośmiesza się sam, na przykład kiedy mówi:…

Cytować – swoista sztuka

“Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie.”…
Immanuel Kant

 • Słynne słowa mogłyby być dewizą mojego bohatera.
 • Filozof zestawia dwa porządki – nieba i ziemi by zobrazować fakt, że człowiek nie pozostaje na ziemi bez żadnych kierunkowskazów.
 • Jeśli mowa o poszukiwaniu dróg postępowania – słowa Kanta mogą być poważną podpowiedzią.
 • Osiem prostych słów, które dziś zna cały świat, zawierają uspokajającą prawdę.
 • Kant sformułował jedną z najprostszych prawd – te słowa są dla mnie autorytatywne.

Cytować – to popierać swoją tezę

Na poparcie tej tezy przytoczę wypowiedź…

 • Oto słowa w pełni potwierdzające powyższą myśl:
 • Poprę wypowiedź cytatem:
 • Na poparcie swoich słów zacytuję, przywołam…
 • Potwierdzeniem mojej teorii mogą być słowa….

Cytować z dystansem

 • Przywołam słowa X, choć nie jestem zwolennikiem tej tezy.
 • Z pełnym poczuciem niechęci przytaczam tę wypowiedź.
 • Przypomnę myśl poety, ale dystansuję się wobec niej.
 •  To nie jest mój pogląd, lecz, pisarza.
 • Oto wypowiedź, z którą się nie zgadzam, ale ją szanuję.
 • Trudno zgodzić się z taką oto tezą…
 • Przytaczam tylko po to te słowa, aby argument w nich zawarty obalić. 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak przejść do omówienia kolejnego utworu?

Jak wprowadzić nowy wątek?

Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?

Jak przywołać słowa bohatera?

Jak zwrócić uwagę na epizod?