Zdania klucze

Zamiast pisać „kolejny utwór”

 • Przytoczę następny przykład…
 • Tymczasem kolej na następny przykład.
 • Pragnę przejść do analizy następnego dzieła literackiego.
 • Pragnę przytoczyć jeszcze jeden przykład…
 • Przejdźmy do następnego utworu prozatorskiego, a jest nim…
 • Myślę, że doskonałym przykładem będzie też…
 • Przejdźmy do następnego utworu prozatorskiego, a jest nim…
 • Warto przytoczyć tu jeszcze jeden tytuł. Jest to…
 • Przywołam inny utwór równie znany (ważny, istotny, sławny, ceniony)…
 • Nie sposób nie wspomnieć bardzo poczytnego utworu…
 • Nie można w tej dyskusji pominąć utworu…
 • Oczywiście powyższe dzieło nie jest jedynym na ten temat. Oto…
 • Znajduję ów (ten, powyższy) temat także w utworze pt…..
 • Następny utwór, który świetnie obrazuje zagadnienie tematu to… – Temat ten jest także głównym problemem utworu pt…..
 • Podobny sens nadał swojemu dramatowi…
 • Na to samo pytanie szuka odpowiedzi poeta w…
 • Podobną myśl znajduję w innym dziele…
 • Podobną tematykę podejmuje utwór pt…..
 • Następnym moim argumentem jest utwór pt….
 • Z tezą (utworem, przesłaniem) kojarzy się poemat (wiersz, powieść)…
 • Do lektur dotyczących zagadnienia należy też…
 • Kto wie, czy nie najważniejszym utworem do tego tematu jest…
 • Ciekawą, choć odmienną interpretację zagadnienia znajdziemy w utworze z XIX wieku…
 • Inne mniej znane dzieło tego autora (tej epoki, tego nurtu) to…
 • Przywołam inny argument literacki…
 • Podobny motyw pojawia się w…
 • Następny utwór o podobnej wymowie to…
 • Utwór… to zupełnie nowy głos w tej sprawie…
 • Motyw powraca w innej lekturze (postaci, formie)…
 • Do kręgu lektur o podobnej tematyce należy też…
 • Jeśli przyjrzeć się utworowi… autorstwa X…
 • Wydaje mi się, że temat ten można znaleźć także w …
 • Znajduję ów (ten, powyższy) temat także w utworze…
 • Myślę, że doskonałym przykładem będzie też…
 • Nie koniec na tym. Niedawno czytałam ksigzkę…
 • Z moich doświadczeń czytelnika wynika, e jest jeszcze inne dzieło na ten temat…
 • Miałem przyjemność czytać jeszcze inną książkę na ten temat.
 • Wywarła na mnie wielkie wrażenie inna jeszcze książka…
 • Spoza kanonu lektur, ale świetnie oddająca temat pozycja to…
 • Sądzę, że można tu śmiało jeszcze przywołać…
 • Nie sposób nie wspomnieć o bardzo poczytnym utworze…
 • Następny utwór, który świetnie obrazuje zagadnienie tematu, to…
 • Temat ten jest także głównym problemem utworu…
 • Wydaje mi się, że temat ten można znaleźć także w…
 • W utworze pisarza X znajdziemy zupełnie różne naświetlenie problemu…
 • Podobną tematykę podejmuje utwór…
 • Poszukując odpowiedzi na to samo pytanie, autor X dał w swojej książce inną odpowiedź.
 • Pragnę przejść do analizy następnego dzieła literackiego.
 • Tymczasem kolej na następny przykład.
 • Powyższe dzieło nie jest jedynym na ten temat. Oto…
 • Moim zdaniem jeszcze ciekawiej obrazuje temat inne dzieło…
 • Inne znakomite ujęcia problemu to poemat/książka…

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?

Jak przywołać słowa bohatera literackiego?

Jak potwierdzić swoją tezę cytatem?

Jak zmienić opinię?

Jak wrócić do zgubionej myśli?