Tabela 7.  Cytaty charakteryzujące epokę

Przegląd okresów historycznoliterackich według ich zawartości ideowej. Oto podstawowe pojęcia: człowiek, Bóg, wartości, wiedza, sztuka w układzie tabelarycznym. Ten zestaw pomoże Ci uporządkować wiedzę przed maturą.

Cytaty charakteryzujące epokę

ANTYK Człowiek jest miarą wszechrzeczy
– zdanie Protagorasa z Abdery symbolizuje postawę ludzi antyku.
ŚREDNOWIECZE Chcę poznać Boga i nic więcej. Nic więcej.
                                                           Św. Augustyn
RENESANS Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.
– słowa starożytnego Terencjusza stały się reprezentatywnym hasłem humanizmu.
BAROK Człowiek jest jak trzcina na wietrze, ale to trzcina rozumna.
                                                                                         Blaise Pascal
OŚWIECENIE Cogito ergo sum                                                                                         
– słowa siedemnastowiecznego myśliciela Kartezjusza symbolizują racjonalizm,
stały się symbolem potęgi myślenia.
 ROMANTYZM Miej serce i patrzaj w serce.
                  Adam Mickiewicz
POZYTYWIZM
REALIZM
Człowiek jako tako ucywilizowany nie może istnieć bez społeczeństwa.
 – głosił Bolesław Prus w epoce pracy u podstaw i pracy organicznej, oceniającej człowieka przede wszystkim ze względu na to, na ile jest użyteczny dla innych.
MŁODA POLSKA
MODERNIZM
Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza,
Człowiecze z końca wieku?…
Głowę zwiesił niemy.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
DWUDZIESTOLECIE
MIEDZYWOJENNE
Ryczący automobil jest piękniejszy niż Nike z Samotraki.
– hasło futurystów symbolizujące epokę pełną eksperymentów i buntującą  się wobec tradycji.
II WOJNA
ŚWIATOWA
I płynie mrok. Jest cisza. Łamanych czaszek trzask; i wiatr zahuczy czasem, i wiek przywali głazem. Nie stanie naszych serc. Taki to mroczny czas.
                                                                                          Krzysztof Kamil Baczyński
CZASY WSPÓŁCZESNE Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.
Fragment wiersza Tadeusza Różewicza Ocalony. Oddaje niepokoje ludzi naszej epoki.