Patriotyzm oświecenia

Sformułowania:

• Idea naprawy Rzeczypospolitej w literaturze oświecenia
• Funkcje społeczne piśmiennictwa polskiego oświecenia
• Postulaty naprawy Rzeczypospolitej w utworach oświecenia.

Zapamiętaj!

Publicystykę:

• S. Staszica – Przestrogi dla Polski
• H. Kołłątaja – Anonima listów kilka
• F. Salezego – Jezierskiego – Katechizm o tajemnicach rządu polskiego
• Komedię J. Ursyna Niemcewicza – Powrót posła

Pakiet postulowanych reform:

• znieść liberum veto
• znieść elekcję na rzecz dziedziczności tronu
• ustanowić sejm stale obradujący (gotowy)
• przedstawicielstwo mieszczan w sejmie