Odnajdź cytaty w tekstach utworów Kochanowskiego, które świadczą o zmianie światopoglądu poety.

 

PRZED ŚMIERCIĄ URSZULKI

los

U Fortuny to snadnie,
Że kto stojąc upadnie.
(Pieśń IX z Ksiąg pierwszych)

Obraz Czarnolasu

Komin wkoło obsiądziemy.
Tam już pieśni rozmaite,
Tam będą gadki pokryte,
Tam trefne plęsy z ukłony,
Tam cenar, tam i goniony.
(Pieśń świętojańska o sobótce)

Nadzieja, religia

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj, nas póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!
(Hymn, Czego chcesz od nas, Panie…)

Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kolwiek dzieje.
(Pieśń IX z Ksiąg wtórych)

filozofia (cnota)

Cnota (tak jest bogata) nie może wziąć szkody
Ani się też ogląda na ludzkie nagrody;
Sama ona nagrodą i płacą jest w sobie.
(Pieśń XII z Ksiąg wtórych)

 

PO ŚMIERCI URSZULKI

Obraz Czarnolasu

Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu,
Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu.
(Tren VIII)

los

Nieznajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy
Nie mając ani dobrych, ani złych na pieczy.
(Tren XI)

religia

Kogo kiedy pobożność jego ratowała?
(Tren XI)

Nadzieja

Nie masz, nie masz nadzieje.
(Tren VII)

filozofia (cnota)

Fraszka cnota!
(Tren XI)