Przedstaw stosunek do przeszłości i tradycji szlacheckiej ­w twórczości polskich romantyków.

Zacznij:

Stosunek ten jest niejednoznaczny, różnie przedstawiany przez poszczególnych twórców.

Rozwiń:

 • Z dość ostrą krytyką sarmatyzmu mamy do czynienia w Grobie Agamemnona Juliusza Słowackiego; poeta jest „smutny i sam pełen winy”, bo jest Polakiem. Stamtąd pochodzą słynne słowa:
  Pawiem narodów byłaś i papugą,
  A teraz jesteś służebnicą cudzą.
 • Gorzko ukazuje także środowisko szlacheckie Antoni Malczewski w Marii – wszystko zależy od woli apodyktycznych magnatów, których władczość prowadzi do tragedii ludzkich.
 • Ale nie brak także wizji uroczych i wesołych, jak np. Pamiątki Soplicy, opowieści i anegdoty o księciu Radziwille „Panie Kochanku”, spisane przez Henryka Rzewuskiego gorąco do tego zachęcanego przez Mickiewicza.
 • Zemsta Aleksandra Fredry ukazuje kulturę sarmacką w krzywym zwierciadle, ale można wyczuć, że komediopisarz traktuje swoich bohaterów z sympatią.

Zakończ:

Kulturę szlachecką opisuje także Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu – to nostalgiczny, wyidealizowany obraz szlachty. Łączy marzenie z dokładnymi, szczegółowymi opisami.


Najważniejsze teksty:

 • Pan Tadeusz Adama Mickiewicza,
 • Maria Antoniego Malczewskiego,
 • Grób Agamemnona Juliusza Słowackiego,
 • Zemsta Aleksandra Fredry,
 • Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego

Zobacz:

Obyczaje i tradycja w literaturze

Pan Tadeusz – tematy szlacheckie

Obyczaje szlachty polskiej utrwalone w Panu Tadeuszu. Zaprezentuj na podstawie przywołanego fragmentu i znajomości całej lektury

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jako portret szlachty polskiej.

PODYSKUTUJ: