Innowacyjność szkolnych systemów informatycznych nie polega wyłącznie na mocy obliczeniowej wykorzystywanego w nich sprzętu, lecz przede wszystkim na zdolności do natychmiastowego udostępniania, przetwarzania i analizowania wybranych treści. Standardem nie jest zatem wyłącznie dobry sprzęt, lecz wydajna sieć, w ramach której jest to możliwe.

Przetwarzanie i udostępnianie

Nowoczesne metody nauczania informatyki wymuszają na szkołach wprowadzenia systemów, w ramach których przedstawiane dane będą na bieżąco monitorowane, przetwarzane i udostępniane wybranej grupie uczniów, bądź też poszczególnym użytkownikom. Standardy te spełniają wyłącznie nowoczesne pracownie terminalowe, w których zamiast wielu różnych jednostek centralnych, mamy do czynienia z jednym serwerem udostępniającym dane za pośrednictwem dedykowanych terminali. Dzięki temu administrator (nauczyciel) może sprawnie prowadzić zajęcia bezpośrednio ze swego stanowiska.

Monitoring i współdzielenie treści

Pracownia terminalowa umożliwia kompleksowy monitoring treści wyświetlanych na poszczególnych stanowiskach. Rozwiązanie to nie tylko ułatwia kontrolę pracy poszczególnych uczniów, ale też jest swoistym zabezpieczeniem przed szkodliwymi treściami i niebezpiecznymi aplikacjami. Monitoring znacznie ułatwia analizowanie postępów dydaktycznych i ewentualne korygowanie pracy uczniów, np. podczas realizacji konkretnych ćwiczeń.

Sala przyjazna dla wszystkich

Standardowa pracownia informatyczna kojarzy się – nie bez powodów – z ogromnym hałasem i bardzo dużym zużyciem energii. Pracownia terminalowa nie generuje takich niedogodności. Oparcie całej sieci na jednym serwerze znacznie redukuje zużycie mocy i jednocześnie zmniejsza natężenie emitowanego dźwięku. Według niezależnych badań nowoczesna pracownia oparta na terminalach zużywa nawet 80 procent mniej mocy, niż jej poprzedniczka. Wiąże się to oczywiście z dużymi oszczędnościami dla szkoły, ale też z większym komfortem nauczania.

Bezpieczeństwo danych i ich użytkowników

Rosnąca liczba cybernetycznych zagrożeń wymusza na szkołach rozbudowę systemów bezpieczeństwa. Stworzenie sieci opartej na jednym, współdzielonym serwerze, w którym działania użytkowników są na bieżąco monitorowane przez administratora i dedykowane aplikacje korzystnie wpływa na bezpieczeństwo danych. Sieć ta ma ogromną przewagę nad dotychczasowymi rozwiązaniami typu Active Directory, w których zainfekowanie wybranego hosta było znacznie łatwiejsze.

Podsumowując, terminalowa pracownia przyszłości to odpowiedź na wyzwania, przed którymi staje nowoczesna szkoła. Jeśli szukasz firmy, która z powodzeniem zrealizuje tego typu inwestycję sprawdź ofertę PracowniaTerminalowa.pl.