Studia podyplomowe to szansa na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, przyuczenie do nowego zawodu oraz zdobycie uprawnień. Dzięki nim jesteśmy w stanie w krótkim czasie przekwalifikować się lub uzupełnić swój zestaw umiejętności o nowe kompetencje. Czym dokładnie są podyplomowe studia i jakie możliwości rozwoju dają absolwentom?

Aktualne wymagania rynku pracy

Obecny rynek pracy wymusza na nas elastyczność i przygotowanie na ciągłe zmiany. Dziś karierę planuje się długofalowo, uwzględniając zmianę pracodawców i opcje przekwalifikowania się w ramach jednej branży lub wręcz całkowitą zmianę profilu działalności.

Wnikliwie obserwując tendencje rynkowe, niektórzy świadomie wchodzą na ścieżkę zawodową przy wyborze kierunku studiów. Inni potrzebują dokształcić się lub przekwalifikować tuż po zakończeniu edukacji. Po pierwsze, nie zawsze jesteśmy pewni czy podążamy we właściwym kierunku, a wiedza przychodzi dopiero z czasem. Po drugie rynek coraz bardziej się specjalizuje i skończenie ogólnego kierunku studiów w większości przypadków nie gwarantuje zatrudnienia.

Studia podyplomowe – co je wyróżnia?

Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów studiów wyższych (także na poziomie licencjata/inżyniera), które w programie nie mają ogólnego kształcenia, a za to przewidują przedmioty specjalistyczne. Ze względu na potrzebę ciągłego uzupełniania kwalifikacji, program jest doprecyzowany do wymogów rynku pracy. W porównaniu do kursów zawodowych, studia wymagają kompetencji zdobywanych w czasie zajęć na uczelni wyższej. Większa część z nich trwa dwa semestry. Najważniejszy jest dobór profilu kształcenia, który zapewni zdobycie praktycznych umiejętności, dostosowanych do potrzeb rynku. Dzięki temu absolwenci kierunków z powodzeniem wchodzą w świat nowych zawodów i płynnie adaptują się do nowych wymagań.

Studia podyplomowe a kariera zawodowa

Oferta studiów podyplomowych jest skierowana do osób, które  poszukują możliwości doskonalenia zawodowego i pozyskiwania kwalifikacji. Praca nad kompetencjami to m.in. zdobywanie umiejętności uczenia się, a także łączenia wiedzy i zdolności z własnymi doświadczeniami. Szczególną rolę odgrywają zajęcia praktyczne, dzięki którym zdobyte umiejętności można wcielić od razu na nowo objętym stanowisku. Jednym ze standardów jest zapraszanie praktyków – rynkowych ekspertów do współtworzenia programu studiów, prowadzenia zajęć warsztatowych oraz tworzenia praktyk w najbardziej prestiżowych organizacjach biznesowych.

Według specjalistów HR i kadry menadżerskiej studia podyplomowe są odpowiednią drogą na uzyskanie wyższych zarobków – szczególnie dotyczy to liderów, kierowników oraz osób z dłuższym stażem pracy (15 lat doświadczenia i więcej). Zdobycie dodatkowego wykształcenia świadczy o tym, że osoba stawia sobie biznesowe cele i stale się w tym kierunku rozwija, pogłębiając zdobyte już umiejętności.