• Jest to wyjątkowo ciekawy,wszechstronny i przy tym dość łatwy kierunek.
 • Zaletą socjologii jest fakt, że uczy ­krytycznego i logicznego myślenia, poszerza horyzonty, co stwarza wiele możliwości pracy po studiach.
 • Podczas nauki zdobędziesz wiedzę z różnych dziedzin: kultury, polityki, psychologii, a także filozofii.
 • Nauczysz się logicznie myśleć, prawidłowo wyciągać wnioski oraz obiektywnie patrzeć na to, co dzieje się w świecie.
 • Te czynniki, w dużej mierze, decydują o tym, że od lat jest jednym z najbardziej obleganych.
 • Ten niezwykle popularny kierunek kończy co roku ogromna liczba absolwentów dlatego wielu z nich ma problemy ze znalezieniem pracy.

Predyspozycje

 • Oczywiście powinien interesować się zjawiskami społecznymi i politycznymi.
 • Kandydat na socjologię powinien być przede wszystkim ciekawy świata i zjawisk nim rządzących, mieć umiejętność samodzielnej nauki.
 • Musi mieć naturę badacza, być rzetelny, kreatywny, dokładny, cierpliwy, dociekliwy, kreatywny i odporny na manipulacje, nie ulegać wpływom z zewnątrz i mieć krytyczny stosunek do świata.
 • Kandydaci na socjologie powinni mieć mieć umysł analityczny,  doskonale rozwinięty zmysł obserwacji, świetnie kojarzyć fakty, łączyć i porównywać zjawiska.
 • Socjologia nie jest nauką ściśle humanistyczną dlatego powinien mieć lekkie zacięcie matematyczne.
 • Ważne aby był sobą otwartą, która lubi kontakty z ludźmi. Jest to cecha niezbędna przy robieniu ankiet, wywiadów i obserwacji.

Inwestycje w liceum

 • Wybierz klasę o humanistycznym profilu, lub jeśli masz możliwość, o profilu społecznym lub dziennikarskim.
 • Zainwestuj swój czas i wysiłek w nakuę historii (zwłaszcza współczesnej), matematyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii – ta wiedza z całą pewnością przyda się na studiach.
 • Musisz być ciekawy tego co się dzieje w świecie, gospodarce, życiu społecznym, polityce i kulturze.
 • Ważne jest abyś był obeznany w zjawiskach społecznych takich jak na przykład bezrobocie, starzenie się społeczeństw, agresja w pewnych grupach młodzieżowych czy emigracja zarobkowa, kwestie demograficzne. Po prostu musisz wiedzieć, o czym się aktualnie mówi. Dlatego Warto abyś dokonywał konfrontacji różnych opinii na aktualne tematy i starał się wyrobić własny pogląd. Samodzielne, logiczne myślenie jest jedną z podstawowych cech przyszłego socjologa.

  • dużo czytaj książek, prasy codziennej i tygodników społeczno-politycznych,
  • przeglądaj serwisy informacyjne na portalach internetowych,
  • oglądaj programy publicystyczne, informacyjne, kulturalne w telewizji.
 • Bezwzględnie przyłóż się do nauki języków obcych. Dobra znajomość angielskiego czy niemieckiego przyda się kiedy będziesz musiał swoją wiedzę uzupełnić w zagranicznych publikacjach naukowych.
 • Weź udział w olimpiadzie z wiedzy o społeczeństwie, historii i matematyki lub geografii.
 • Praca społeczna w samorządzie szkolnym lub jako wolontariusz pozwoli Ci otworzyć się na innych i nauczy łatwości komunikacji.
 • Zanim podejmiesz ostateczną decyzję o studiach spróbuj sięgnąć po książki
  o tematyce socjologicznej, na przykład Zaproszenie do socjologii Bergera czy Człowiek istota społeczna Aronsona (są to lektury podstawowe). Zorientujesz się czy ta tematyka naprawdę Cię interesuje.

Studia

Studia prowadzone są w systemie ECTS, a program na wszystkich uniwersytetach jest zbliżony.

Program studiów

 • Studentom wiele czasu pochłania czytanie specjalistycznych opracowań oraz śledzenie na bieżąco wydarzeń społeczno-politycznych i kulturalnych.
 • Wiele zajęć ma charakter dyskusyjny, na których omawia się zadane do przeczytania teksty naukowe, wyniki różnych badań na przykład preferencji wyborczych, albo artykuły prasowe itp.
 • Duży uwagi poświęca się doskonaleniu języka angielskiego.

Pierwszy rok

Na pierwszym roku duży nacisk kładzie się na teorię. Podstawowymi zajęciami są statystyka i metodologia, dzięki którym będziesz wiedział jak postawić pytania
w ankiecie, czy też jaką wybrać metodę do analizy tekstów oraz jak to wszystko potem statystycznie zinterpretować. Są to najtrudniejsze przedmioty pierwszego roku.

Oprócz statystyki i metodologii program przewiduje zajęcia z takich przedmiotów, jak:

 • wstęp do socjologii, czyli wykład, na których przedstawiany jest ogólny zarys socjologii i ćwiczenia gdzie, omawia i dyskutuje się zadane wcześniej do przeczytania teksty;
 • klasyczne teorie socjologiczne to zajęcia, na których poznasz historię doktryn społecznych – od starożytności po współczesność;
 • wstęp do badań empirycznych;
 • historię społeczną – tu omawiany jest społeczny aspekt historii;
 • logikę (trudny,  mało humanistyczny przedmiot);
 • makro i mikrosocjologię;
 • zajęcia w pracowni komputerowej;
 • wstęp do filozofii;
 • język angielski;
 • wychowanie fizyczne;

Do tego może dojść socjologia religii, socjologia sportu, socjologia pracy i jeszcze parę innych socjologii w zależności od uczelni.

Drugi rok

Przez wielu uważany za najtrudniejszy z uwagi na dużą ilość zajęć. Jeśli przebrniesz przez pierwszy rok będą Cię obowiązywały wykłady i ćwiczenia z:

 • psychologii społecznej,
 • współczesnych teorii socjologicznych,
 • metodologii z elementami filozofii nauki,
 • technik analizy i interpretacji danych,
 • antropologii kulturowej (najtudniejszy przedmiot ze względu na duży zakres materiału do opanowania)
 • historii myśli społecznej i socjologicznej,
 • stratyfikacji społecznej (nauka o warstwach społecznych, o zmianach wewnątrz społeczeństwa),
 • ekonomii,
 • Po drugim roku kończy się już nauka języka obcego i zajęcia z wf.

Trzeci rok

Od trzeciego roku sam będziesz mógł kształtować swój program studiów i uczyć się tego, co Cię najbardziej interesuje. Z listy przedmiotów fakultatywnych, oferowanych również przez inne wydziały uniwersyteckie, wybierasz te, które potrzebne Ci będą w  Twojej przyszłej pracy. Na trzecim roku studiów studiach wybiera się specjalizację, np.

 • psychologię społeczną,
 • antropologię społeczną i kulturową,
 • metodologię badań społecznych,
 • statystykę,
 • socjologię oświaty,
 • socjologię pracy
 • demografię społeczną.
 • komunikację społeczną,
 • demografia.

IV i V rok (studia magisterskie)

Na tych latach obowiązują  zajęcia monograficzne, seminarium magisterskie, seminarium prac badawczych oraz zajęcia związane z wybraną specjalizacją.
Specjalizacje

Oferta, proponowana przez uczelnie, jest bardzo bogata. Na przykład możesz wybrać:

 • socjologię pomocy społecznej i pracy socjalnej lub doradztwo psychospołeczne – przygotowuje przyszłych absolwentów socjologii do pracy
  w instytucjach pomocy społecznej, poradniach, szpitalach, instytucjach wychowawczych i resocjalizacyjnych;
 • socjologię stosowaną (będziesz mógł pracować w mediach lub urzędach);
 • zasoby ludzkie przygotowuje do pracy w instytucjach zajmujących się sprawami kadrowymi, w działach personalnych przedsiębiorstw, w organizacjach zawodowych;
 • socjologię komunikowania społecznego nauczysz się erystyki, wystąpień publicznych, jak negocjować, jak rozwiązywać konflikty, jak doprowadzać do kompromisów. Zapoznasz się z tajnikami socjotechniki, różnymi teoriami związanymi z filozofią, socjologią oraz komunikacją międzykulturową. Po takiej specjalizacji praca czeka w działach marketingu, public relations i mediach;
 • antropologię społeczną po tej specjalizacji możesz pracować w instytucjach międzynarodowych, organizacjach współpracujących z mniejszościami etnicznymi;
 •  kierownictwo i przywództwo w społecznościach lokalnych to specjalizacja dla energicznych ludzi z ambicjami politycznymi, chcącymi pracować w administracji samorządowej, państwowej albo organizacjach społecznych.
  Tu nauczysz się psychologii i komunikacji społecznej, jak sobie radzić w sytuacjach konfliktowych. Jest to nieodzowna wiedza dla kogoś, kto ma sprawować rolę lidera w lokalnej społeczności;
 • socjologię polityki wybierz tą specjalizację jeśli chcesz poznać i zrozumieć mechanizmy rządzące polityką;
 • aktywizację społeczności lokalnych lub socjologię samorządu terytorialnego – ta specjalizacja spełni Twoje oczekiwania jeśli interesuje Cię praca w samorządach lokalnych (poznasz m.in. zagadnienia związane z finansami i ekonomiką miasta i gminy);
 • socjologia kultury, sztuki i animacji kulturalnej – na tej specjalizacji kształci się przyszłych organizatorów życia kulturalnego w domach kultury, wydziałach kultury w urzędach w mediach może to coś dla Ciebie;
 • kulturę komunikowania – koncentruje się przede wszystkim na antropologii społecznej i metodach badania interakcji.
 • badanie rynku i opinii publicznej na tą specjalizację decydują się osoby chcące związać się z agencjami reklamowymi lub konsultingowymi; Poznają zachowania konsumenckie, zasady promocji i bardziej zgłębiają zagadnienia związane z badaniem marketingowym.
 • socjologię rodziny i problemów społecznych lub socjologii współczesnej cywilizacji, po których możesz znaleźć pracę w różnego rodzaju poradniach fundacjach i stowarzyszeniach;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli HR (human resources) jeśli interesuje Cię praca doradcy personalnego albo w którejś z instytucji Unii Europejskiej.


Przedmioty

Na poszczególnych specjalizacjach będziesz miał do czynienia z różnymi przedmiotami. Na przykład:

na  specjalizacji socjologia biznesu będziesz się uczyć socjologii:

 • wsi i rolnictwa,
 • gospodarczej,
 • miasta i planowania przestrzennego,
 • polityki,
 • będziesz  też mieć warsztaty menedżerskie;

na socjologii komunikowania społecznego przypadnie Ci w udziale:

 • antropologia,
 • psychologia masowej komunikacji,
 • retoryka dziennikarska,
 • komunikacja językowa,
 • prawo prasowe;.

jeśli wybierzesz socjologię medycyny poznasz: 

 • podstawy opieki medycznej,
 • socjologię zdrowia i choroby,
 • profilaktykę i promocję zdrowia,
 • rehabilitację społeczną i zawodową.


Praca

Absolwent socjologii może pracować w różnych miejscach:

 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • w agencjach badania opinii publicznej oraz badania rynku,
 • w agencjach reklamowych i marketingowych,
 • w wielu firmach jako specjalista public relations,
 • w  firmach human resources (zarządzanie zasobami ludzkimi),
 • w doradztwie personalnym i konsultingu,
 • w polityce,
 • w redakcjach programów telewizyjnych i radiowych ora prasie
 • w pomocy społecznej,
 • w urzędach pracy,
 • w policji,
 • w fundacjach i różnych organizacjach społecznych, charytatywnych,
 • i w wielu innych zawodach, niekojarzonych z tym wykształceniem.

Zaraz po ukończeniu studiów najczęściej pracują jako ankieterzy lub koderzy w różnych firmach badawczych. Ich praca polega na tworzeniu baz danych na podstawie przeprowadzonych ankiet, które później wykorzystywane są do analizy wyników.

Kariera naukowa

Nie jest to droga łatwa, wynagrodzenie nie jest zbyt wysokie, niemniej jednak decyduje się na nią wielu absolwentów wydziału. Tu – oprócz pracowitości, niezbędne jest zacięcie naukowe i prawdziwa „dusza badacza”. Ukończenie studium i obronienie doktoratu nie gwarantuje automatycznie pracy na uniwersytecie, mimo to studium doktoranckie jest co roku cieszy się dużym zainteresowaniem.

Licencjat i magisterium

Większość szkół niepaństwowych proponuje trzyletnie studia licencjackie. Tylko nieliczne placówki mają pozwolenie na prowadzenie studiów magisterskich.

Są wśród nich:

 • Collegium Civitas w Warszawie,
 •  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Społeczno
  -Gospodarcza w Tyczynie,
 • oraz Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Uwaga
Oprócz kanonu przedmiotów podstawowych i kierunkowych
każda uczelnia wprowadziła do programu studiów przedmioty charakterystyczne dla specyfiki
jej kształcenia.

Praktyki

Wszystko zależy od uczelni,
którą się wybierze. Zazwyczaj studenci odbywają je w instytucjach i urzędach samorządowych, urzędach pracy, bankach, instytucjach państwowych,
w firmach prywatnych i na  policji.

 

Badania terenowe

Już od pierwszego roku studenci biorą udział w różnego rodzaju badaniach, często powiązanych
z atrakcyjnymi wyjazdami.
Jest to sposobność aby zasmakować swojej przyszłej pracy.

Podczas ćwiczeń w terenie, będziesz mógł zrealizować swój własny projekt badawczy, który potem możesz wykorzystują w pracy dyplomowej.

Jest to okazja aby, pod okiem opiekuna,  krok po kroku, przejść wszystkie etapy procesu badawczego.

Jak to wygląda w praktyce?

 • Najpierw trzeba określić jakiego problemu będą dotyczyć badania,
 • następnie trzeba dobrać odpowiednie metody i techniki badań oraz opracować narzędzia badawcze.
 • Po tych wstępnych przygotowaniach wyrusza się w teren celem zebrania materiału.Głównie polega to na robieniu wywiadów środowiskowych na określony temat.

 

Czego się nauczysz?

Takie praktyczne zajęcia uczą przede wszystkim

 • jak komunikować się z respondentami,
 • jak przeprowadzić wywiad,
 • w jaki sposób zbierać informacje,
 • jak stawiać pytania
  w ankietach.

 

Przedmioty

Zajęcia trudne

 • Najtrudniejsza jest statystyka i metodologia (zajęciami poświęconymi technikom badań sondażowych, niesondażowych i interpretacji danych).
 • Trudności sprawiają makrostruktury społeczne, teoria rozwoju społecznego oraz logika. 

Zajęci lubiane

 • Zajęcia z psychologii społecznej, na których poznasz mechanizmy kierujące naszym postępowaniem, dowiesz się jak wpływać na poszczególne grupy społeczne przewidując ich reakcje, poznasz też szablony postępowania jakie nieświadomie powielamy.  
 • Współczesne teorie socjologicznych to zajęcia poświęcone głównym koncepcjom, które miały wpływ na kształtowanie się obecnego obrazu socjologii. 
 • Szczególną popularnością cieszą się zajęcia takie jak: antropologia, socjologia rynku pracy, zasoby ludzkie,
  które pomogą młodym socjologom odnaleźć się
  w sferze rynku pracy.

Studenci często biorą udział
w badaniach fokusowych, które polegają na zgromadzeniu określonej grupy osób, na przykład kobiet w wieku 30-35 lat
i przedstawieniu kilku wersji jakiegoś produktu, np. opakowań perfum. Uczestniczki takiego badania wypowiadają się, które im się podobają i dlaczego. Interpretacja takich badań wymaga już sporej wiedzy, dlatego zlecana jest studentom późniejszych lat.

Specjalizacje na socjologii

ybór specjalizacji jest bardzo szeroki i każda uczelnia stara się na bieżąco je uatrakcyjniać.

 • socjologia nauki,
 • socjologia biznesu,
 • socjologia gospodarki,
 • socjologia polityki,
 • socjologia kultury,
 • socjologia problemów społecznych,
 • socjologia zjednoczonej Europy,
 • socjologia ruchów społecznych i ich doktryn,
 • socjologia stosunków międzynarodowych,
 • socjologia myśli politycznej,
 • socjologia polityki społecznej
  i gospodarczej,
 • doradztwo psychospołeczne,
 • socjologia stosowana,
 • antropologia społeczna,
 • socjologia polityki,
 • aktywizacja społeczności lokalnych,
 • animacja kultury,
 • badanie rynku i opinii publicznej,
 • socjologia samorządu terytorialnego,
 • socjologia rodziny
  i problemów społecznych współczesnej cywilizacji,
 • zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • socjologia komunikowania społecznego,
 • socjologia public relations,
 • socjologia zachowań rynkowych,
 • kierownictwie i przywództwie w społecznościach lokalnych,
 • socjologia polityki, ­
 • komunikacja społeczna
  i dziennikarstwo,
 • gospodarka i badania rynku,
 • europeistyka.

 
Gdzie można studiować socjologię?

 • uniwersytety,
 • politechniki,
 • uczelnie rolnicze,
 • uczelnie pedagogiczne,
 • wyższe szkoły zawodowe,
 • uczelnie niepaństwowe.

 

Gdzie studiować socjologię?

 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet Marii Curie
  -Skłodowskiej w Lublinie,
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w Warszawie,
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Wyższa Szkoła Biznesu
  i Przedsiębiorczości
  w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • Uniwersytet Śląski
  w Katowicach,
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych
  w Tychach,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie,
 • Uniwersytet Jagielloński
  w Krakowie,
 • Wyższa Szkoła Społeczno
  -Gspodarcza w Tyczynie,
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie.

Praca

Ważne abyś pracę zaczął już na studiach, na czwartym, piątym roku. Początkowo jako zwykły ankieter, z czasem sam będziesz układać treść ankiet, a po zdobyciu większego doświadczenia możesz zająć się interpretacją wyników. Na początku, będziesz musiał zadowolić się marnym wynagrodzeniem, ale mając już dyplom i zdobyte doświadczenie łatwiej Ci będzie poruszać się po rynku pracy.