Uczelnia kształci wysoko wykwalifikowanych nawigatorów i mechaników dla potrzeb współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz specjalistów służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej.

 

Dlaczego studiować w Akademii Morskiej w Szczecinie?

  • Odpowiedź jest bardzo prosta. Z uwagi na renomę, jaką ta szkoła posiada. Uczelnia daje wszechstronne wykształcenie w dziedzinie nawigacji (i nie tylko), zaś dyplomy potwierdzające zdobytą tu wiedzę, ważne są na całym świecie. Dzięki temu absolwenci AM w Szczecinie nie mają problemów ze znalezieniem pracy po ukończeniu studiów. Wielu, już na piątym roku, jest zatrudnianych przez firmy armatorskie. I to w dodatku za całkiem godziwe pieniądze.

Jak się studiuje?

  • AM nie jest skoszarowaną szkołą męską, a rzekoma surowa dyscyplina panująca w szkole to mit. Akademiki są koedukacyjne, bowiem na niektóre specjalności przyjmowane są także panie. Jedynie na dwie specjalności na Wydziale Nawigacyjnym nie przyjmowane są kobiety, ale to wynika z tego, że integralną częścią specjalności jest długa roczna praktyka, którą praktykanci odbywają u armatorów, a ci zdecydowanie nie chcą pań i w związku z tym studentki nie miałyby zaliczonej praktyki, koniecznej do ukończenia studiów. I jest to jedyny powód, dla którego nie przyjmowane są dziewczyny.

Uwaga! Szkła posiada swój statek badawczo-szkolny. Jest to „Nawigator XXI”, uznawany za jeden z najlepiej wyposażonych tego typu statków na świecie.

Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek Specjalizacja
NAWIGACJA
Studia 4-letnie
(Po 3 semestrze nauki dokonujesz wyboru specjalizacji.)


Transport morski
Połowy morskie
Inżynieria ruchu morskiego
Pomiary hydrograficzne i oznakowanie
Nawigacyjne (PHiON)
Ratownictwo
Morskie systemy informatyczne
Eksploatacja jednostek pływajacych typu offshore
Transport morski i śródladowy
Górnictwo morskie
TRANSPORT
Studia 3,5- letnie
(Po 3 semestrze nauki dokonujesz wyboru specjalizacji.)
Inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego
Technologie i systemy nawigacyjne
GEODEZJA I KARTOGRAFIAGeoinformatyka
INFORMATYKA Informatyka morska
Studia stacjonarne II stopnia
NAWIGACJA (Studia 1,5- letnie) Transport morski
Wydział Mechaniczny
Studia stacjonarne I stopnia
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Studia 4- letnie
Eksploatacja siłowni okrętowych
Eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych
Studia 3,5- letnie Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
Ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów
Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych
MECHATRONIKA (Studia 4- letni) Elektroautomatyka okrętowa
Studia 3,5- letnie Mechatronika systemów energetycznych
Studia stacjonarne II stopnia
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(Studia 1,5- letnie)
Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych
Computer aided engineering (studia w języku angielskim)
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Studia stacjonarne I stopnia
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Studia 3,5-letnie
(Po 3 semestrze nauki dokonujesz wyboru specjalizacji.)

Zarządzanie jakością produkcji i usług
Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
Systemy bezpieczeństwa w produkcji
i usługach
Informatyczne systemy zarządzania produkcją
Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi
TRANSPORT
Studia 3,5-letnie
(Po 3 semestrze nauki dokonujesz wyboru specjalizacji.)

Eksploatacja portów i floty morskiej
Żegluga śródlądowa
Logistyka transportu zintegrowanego
Ubezpieczenia transportowe
Ekologistyka
Zarządzanie systemami transportowymi
w Europie
LOGISTYKA
Studia 3,5-letnie
(Po 3 semestrze nauki dokonujesz wyboru specjalizacji.)

Logistyka przedsiębiorstw
Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
Informatyka w logistyce
Studia stacjonarne I stopnia
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJILogistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym
TRANSPORTSystemy Transportu Zintegrowanego