Politechnika Koszalińska w pigułce

Dlaczego warto studiować na Politechnice Koszalińskiej?

 • Sam fakt, że jest to uczelnia usytuowana w tak atrakcyjnie położonym mieście, nad jeziorem i do tego blisko morza (tylko 11 kilometrów), jest pierwszym powodem, żeby tu studiować.
 • Szkoła na bardzo dobre zaplecze socjalne, dysponuje czterema nowocześnie wyposażonymi domami akademickimi, tworzącymi osiedle akademickie. Na miejscu jest klub studencki, pub, a w pokojach (2- i 3-osobowe) internet za free. Możesz też liczyć (niezależnie czy studiujesz stacjonarnie czy niestacjonarnie ), na wsparcie materialne w formie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i naukowego.
 • Wybierając tutaj studia, będziesz miał do dyspozycji:
  • profesjonalnie wyposażone sale wykładowe i laboratoryjne zlokalizowane w trzech kampusach (tu będziesz zaliczał ćwiczenia i pocił się przed egzaminami);
  • nowoczesna halę sportową (tu zaliczysz zajęcia z WF);
  • studencką poradnie zdrowia (może ci się uda tu załatwić jakieś zwolnienie, jak nie zdążysz przygotować się na zajęcia);
  • studencki klub Kreślarnia (tu przeżyjesz otrzęsiny i być może poznasz swoja drugą połowę);
  • pub Pod kreską (to miejsce doskonale nadaje się na celebrowanie zdanych egzaminów).
 • Gdzie się możesz sprawdzić?
  • w kołach naukowych,
  • w akademickim chórze,
  • w klubie tańca, sportowym, żeglarskim i rajdowym.
 • A swoje dziennikarskie zamiłowania możesz rozwijać
  • działając w klubie dziennikarskim,
  • angażując się w pracę telewizyjnego studia Platon,
  • prowadząc audycje w internetowym radiu Jantar
  • lub redagując materiały prasowe do uczelnianego portalu student.tu.koszalin.pl

 

Oto kierunki, jakie możesz studiować na Politechnice Koszalińskiej

STUDIA I stopnia

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

 • Budownictwo
  Specjalności:

  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budownictwo drogowe
  • Technologia i organizacja budownictwa
  • Budownictwo zrównoważone
 • Inżynieria Środowiska
  Specjalności:

  • Technologia wody, ścieków i odpadów
  • Sieci i instalacje
  • Instalacje odnawialnych źródeł energii
  • Systemy i technologie inżynierii i ochrony środowiska
 • Ochrona Środowiska
  Specjalność

  • Biogospodarka i zarządzanie środowiskiem
 • Geodezja i Kartografia
  Specjalność

  • Geodezja gospodarcza

 

Wydziału Elektroniki i Informatyki

 • Informatyka
  Specjalności

  • Informatyka w zarządzaniu
  • Programowanie komputerów i sieci informatyczne
  • Projektowanie systemów automatyki
  • Technologie internetowe i mobilne
  • Administrowanie sieciami komputerowymi
  • Inżynieria systemów baz danych
 • Elektronika i Telekomunikacja
  Specjalności

  • Optoelektronika
  • Systemy automatyki
  • Systemy elektroniczne i telekomunikacyjne
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
  Specjalności

  • Technologie informacyjne w biznesie i administracji
  • Technologie internetowe i multimedialne
  • Teleinformatyka
  • Informatyka i technologie informatyczne
  • Dydaktyka Informatyki i techniki

 

Wydział Mechaniczny

 • Energetyka
  Specjalności

  • Elektroenergetyka
  • Odnawialne źródła energii
  • Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja
 • Mechanika i Budowa Maszyn
  Specjalności

  • Komputerowe wspomaganie systemów produkcji
  • Inżynieria produktu
  • Innowacje techniczne
 • Technika Rolnicza i Leśna
  Specjalności

  • Inżynieria przetwórstwa spożywczego
  • Inżynieria i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie
  • Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego
  • Odnawialne źródła energii
  • Kształtowanie i ochrona w agroekosystemach
 • Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
  Specjalności

  • Inżynieria żywności
  • Żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności
  • Projektowanie opakowań
  • Biotechnologia żywności
  • Technologia przetwórstwa ryb
 • Transport
  Specjalności

  • Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych
  • Logistyka i spedycja
  • Rzeczoznawstwo i likwidacja szkód
  • Transport chłodniczy
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  Specjalności

  • Menedżer produktu
  • Techniki komputerowe w inżynierii produkcji
  • Logistyka procesów wytwórczych

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • Ekonomia
  Specjalności

  • Ekonomika przedsiębiorstwa
  • Gospodarka publiczna
  • Gospodarka regionalna i lokalna
  • Badania operacyjne i analiza statystyczna
 • Finanse i Rachunkowość
  Specjalności

  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
  • Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego
  • Finanse i rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń
  • Podatki i doradztwo podatkowe
 • Gospodarka przestrzenna
  Specjalności

  • Gospodarka miejska i regionalna
  • Inwestycje i gospodarka nieruchomościami
  • Gospodarka energią odnawialną
  • Gospodarka turystyczna
 • Zarządzanie
  Specjalności

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie marketingowe
  • Biznes turystyczny

 

Wydział Przemysłu Drzewnego

 • Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym
  Specjalności

  • Automatyka i utrzymanie ruchu
  • Procesy i maszyny przemysłu drzewnego
  • Projektowanie mebli i wyrobów z drewna

Wydział Humanistyczny

Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej

 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
  Specjalności

  • Public relations i rzecznictwo prasowe
  • Reklama medialna
  • Teleinformatyka
  • Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
  • Komunikacja internetowa
  • Komunikacja w polityce
 • Filologia angielska
  Specjalności

  • Profil biznesowy
  • Profil z językiem szwedzkim
  • Profil z językiem hiszpańskim
  • Profil translatorski
  • Profil kulturowo-literacki
 • Filologia germańska
  Specjalności

  • Profil biznesowy
  • Profil z językiem szwedzkim
  • Profil z językiem hiszpańskim
  • Profil translatorski
  • Profil kulturowo-literacki

Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych

 • Europeistyka
  Specjalności

  • Zarządzanie projektami europejskimi
  • Europejska polityka społeczna
  • Bezpieczeństwo europejskie
  • Zarządzanie wizerunkiem

Wydział Technologii i Nauczania

 • Inżynieria Biomedyczna
  Specjalności

  • Informatyka medyczna
  • Nanotechnologie biomedyczne
  • Biznes turystyczny
 • Inżynieria Materiałowa
  Specjalności

  • Projektowanie urządzeń i technologii
 • Mechatronika
  Specjalności

  • Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne
  • Mechatronika i diagnostyka pojazdów
  • Systemy monitorowania i sterowania
 • Pedagogika
  Specjalności

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Psychopedagogika
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych
  • Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
  • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
  • Edukacja wczesna i przedszkolna
  • Mediacje i negocjacje społeczne

Instytut Wzornictwa

 • Architektura Wnętrz
  Specjalności

  • Architektura Wnętrz
 • Wzornictwo
  Specjalności

  • Wzornictwo przemysłowe
  • Komunikacja wizualna
  • Projektowanie ubioru