Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Kierunek OpisBIOINFORMATYKA
Na tym interdyscyplinarnym kierunku, łączącym w sobie studia biologiczne
i informatyczne, poznasz nowoczesne metody i narzędzia programistyczne stosowane współcześnie do rozwiązywania problemów nauk biologicznych.
Z przedmiotów związanych z biologią będziesz mieć m.in. biologię zwierząt, biologię roślin, biologię molekularną, cytobiologię, badania in vitro, biologię molekularną
z genetyką, inżynierię genetyczną, podstawy biotechnologii.
Z przedmiotów związanych z informatyką będziesz mieć m.in. podstawy programowania komputerów, systemy operacyjne, sieci komputerowe, grafika komputerowa
i wizualizacja, przetwarzanie obrazów, inżynieria oprogramowania, systemy internetowe, języki i paradygmaty programowania, programowanie w języku Java, inżynieria systemów informacyjnych, aplikacje sztucznej inteligencji.
Z przedmiotów ściśle związanych z bioinformatyką m.in: systemy przekazywania informacji w układach biologicznych, komputerowe wspomaganie procesów biologicznych, modele matematyczne w naukach przyrodniczych, bioinformatyka kwasów nukleinowych, modelowanie molekularne białek, modelowanie i analiza sekwencji DNA.Po ukończeniu tych studiów będziesz mógł pracować w laboratoriach analitycznych, farmaceutycznych i biochemicznych lub pracować naukowo w instytutach naukowo-badawczych.
BIOLOGIA

 

Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć pracę w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, a po nabyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych,
w szkole.
BIOTECHNOLOGIA
Biotechnologia jest dziedziną nauki wykorzystująca procesy biologiczne w przemyśle. Na tym kierunku dominują zajęcia z zoologii, botaniki, biochemii, mikrobiologii, immunologii. Poznasz tu zagadnienia związane z biotechnologią w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, w hodowli roślin i zwierząt i w ochronie środowiska.
Zaznajomisz się z najnowocześniejszą aparaturą badawczą stosowaną w biotechnologii oraz metodami inżynierii genetycznej roślin i zwierząt.Po biotechnologii będziesz mógł podjąć pracę m.in. działach naukowo-badawczych przemysłu spożywczego, paszowego, farmaceutycznego i kosmetycznego, w rolnictwie, w chemii gospodarczej i ochronie środowiska.
ZOOTECHNIKA
W zakres zootechniki wchodzą m.in. takie dyscypliny jak: genetyka, rozród, żywienie, zoohigiena, mechanizacja produkcji zwierzęcej, ekonomika produkcji zwierzęcej, organizacja produkcji zwierzęcej.
Na studiach będą przeważały przedmioty z metod hodowli zwierząt, żywienia, rozrodu
i fizjologii zwierząt. Oprócz tego będziesz mieć zajęcia z ekonomiki, organizacji
i marketingu w produkcji zwierzęcej oraz krajowe i europejskie prawo pracy i rolne.
Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł podjąć pracę w gospodarstwach rolnych
i hodowlanych, w służbach inseminacyjnych, w doradztwie rolniczym oraz
w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego.
Wydział Budownictwa i Architektury
ARCHITEKTURA
I URBANISTYKA
Jeden z najciekawszych i najbardziej obleganych kierunków, chociaż z pracą po nim nie jest łatwo. Jeśli uda Ci się dostać, czeka Cię naprawdę niezwykła, intelektualna przygoda. Będziesz mieć zajęcia z historii architektury i urbanistyki, ochrony
i konserwacji zabytków, ćwiczenia z projektowania architektonicznego. Poznasz techniki komputerowe w projektowaniu (CAD, GIS) oraz organizację procesu inwestycyjnego.
Po ukończeniu nauki najlepsi i najbardziej zaradni absolwenci mogą załapać się
w biurach projektowych lub w wydziałach architektury i urbanistyki urzędów miejskich.
BUDOWNICTWOPo tym kierunku będziesz fachowcem w dziedzinie budowy dróg, ulic i lotnisk oraz technologi i organizacji inwestycji budowlanych.

Zatrudnienie mogą dać biura projektowe i firmy budowlano-remontowe.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKANa studiach podstawą jest matematyka i fizyka, ale sporo jest też zajęć
z materiałoznawstwa, wytrzymałość materiałów, podstaw budownictwa, hydrologii
i geodezji. Kierunek kształci specjalistów od budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i wentylacyjnych.
WZORNICTWOJeśli masz zdolności plastyczne, wyobraźnię i talent designerski spróbuj swoich sił na wzornictwie. Po ich ukończeniu będziesz mógł kreować świat przedmiotów codziennego użytku, poczynając od łyżeczki do herbaty i wazonu po odkurzacz. Program studiów ciekawy – sporo ćwiczeń praktycznych z rysunku, malarstwa i rzeźby, a z zajęć teoretycznych historii sztuki, wzornictwa, ornamentyki oraz ergonomii. Dużo zajęć z komputerowego projektowania 2 i 3D oraz geometrii wykreślnej i fotografii.

Już jako ekspert od wzornictwa przemysłowego będziesz mógł poprowadzić własną firmę lub podjąć pracę firmie designerskiej, agencji reklamowej lub wydawnictwie.

Wydział Ekonomiczny
EKONOMIAW najbliższym czasie pracy dla ekonomistów nie zabraknie. Jeśli interesuje Cię zarządzanie finansami przedsiębiorstw, praca w ubezpieczeniach, biurach consultingowych, biurach administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach finansowych i doradczych, to powinieneś studiować ten kierunek.
Uczelnia oferuje szeroki wachlarz specjalizacji min. ekonomikę i zarządzanie potencjałem ludzkim, ekonomikę turystyki, handel zagraniczny, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych, wycenę nieruchomości. To tylko niektóre z nich.
TURYSTYKA I REKREACJAZ uwagi na duże walory turystyczne regionu istnieje spore zapotrzebowanie na fachowców od zarządzania tą sferą gospodarki. Możesz zarządzać biurem turystycznym, hotelem, ośrodkiem wypoczynkowym, prowadzić własną firmę agroturystyczną – wystarczy ukończyć Turystykę i rekreację na ZUT w Szczecinie.
Kierunek bardzo przyjemny, zwłaszcza gdy studiuje się go w tak zasobnym w atrakcje turystycznym regionie. Zajęcia z zarządzania, organizacji i obsługi ruchu turystycznego, ekonomiki turystyki i rekreacji, ekologii i ochrony środowiska, marketingu i promocji uzupełniane są warsztatami terenowymi polegającymi na poznaniu walorów krajobrazowych wybranego miejsca w regionie, zwiedzaniu miast i poznawaniu zabytków, uczestniczeniu na targach turystycznych.
ZARZĄDZANIEJeśli masz cechy przywódcze, lubisz wyzwania i nie boisz się ryzyka, pomyśl, czy nie odnalazłbyś się w pracy w biurach administracji rządowej i samorządowej albo zarządzie przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Uczelnia kształci fachowców z różnych specjalności: rachunkowości zarządczej, informatyce w biznesie, zarządzaniu zasobami ludzkimi, analityce gospodarczej i wielu innych.
Na studiach będziesz mieć zajęcia z socjologii, psychologia pracy, mikroekonomii, z podstaw ekonometrii, bankowości, marketing badań marketingowych i rynkowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, informatyki w zarządzaniu. Jest ich oczywiście wiele więcej, bo studia należą do niełatwych.
Wydział Elektryczny
AUTOMATYKA I ROBOTYKATo kierunek przyszłościowy, po którym nie powinieneś martwić się o dobra pracę.
W dzisiejszym świecie zastosowanie automatyki jest nieograniczone. Automatycznie działają systemy wentylacyjne, nawadniające, sygnalizacyjne. Automatyka króluje
w przemyśle (samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym), transporcie, budownictwie, medycynie, energetyce oraz rolnictwie.
To powód, dla którego jest tak duże zapotrzebowanie na specjalistów od projektowania mikroprocesorowych urządzeń przemysłowych i układów automatyki.
Na studiach, bardzo trudnych, będziesz mieć mnóstwo matematyki, fizyki, informatyki, elektroniki, mechaniki i automatyki. Tu oprócz ścisłego umysłu przyda się smykałka do majsterkowania i projektowania, zręczność rąk przy składaniu i konstruowaniu prototypów oraz umiejętność pracy w grupie.
ELEKTRONIKA
I TELEKOMUNIKACJA
Ta rozwijająca się w ostatnich dekadach niezmiernie dynamicznie dziedzina wiedzy
ma ogromny wpływ na funkcjonowanie ludzi, instytucji i całych społeczeństw, integrując przy tym szereg pokrewnych dyscyplin, jak: mikroelektronikę, optoelektronikę czy technologie informatyczne.

Na tym kierunku zdobędziesz niezbędną podstawę potrzebną do projektowania urządzeń i systemów elektronicznych oraz sieci telekomunikacyjnych. Dowiesz się jak do tego wykorzystać nowoczesne techniki komputerowe. Posiądziesz solidną wiedzę
z elektroniki, miernictwa, teorii sygnałów i systemów, a także umiejętności z zakresu hardware’u i software’u, a w tym: organizacji i architektury komputerów, algorytmów, języków programowania, baz danych i inżynierii oprogramowania.
ELEKTROTECHNIKANiestety, nie są to studia dla każdego. To jeden z najtrudniejszych kierunków studiów. Ale pokusą do ich podjęcia jest zapewne perspektywa łatwego znalezienia pracy.
Absolwenci tego kierunku pracują w telewizji, bankach, elektrowniach, w biurach konstrukcyjnych, firmach oświetleniowych, telekomunikacji i urzędach centralnych.
TELEINFORMATYKATo wyjątkowy kierunek – możesz go jeszcze studiować tylko we Wrocławiu
i Bydgoszczy. Kształci specjalistów w zakresie wykorzystania metod i narzędzi informatyki w telekomunikacji i najnowocześniejszych osiągnięć telekomunikacji
w informatyce.
Uczy m.in. jak wykorzystać sieci telekomunikacyjnej do przekazywania informacji między komputerami czy jak prowadzić działalność gospodarczą przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych (e-business).
Wydział Informatyczny
INFORMATYKAJest to bardzo popularny kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych szeroko pojętą informatyką i informatyzacją. Już na studiach informatycy nie ma żadnych problemów ze znalezieniem pracy. Są administratorami sieci komputerowych, zajmują się grafiką 3D, programowaniem baz danych, tworzeniem aplikacji finansowych. Najbardziej poszukiwani obecnie są: analitycy systemowi, programiści, informatycy medyczni, administratorzy sieci. Duże perspektywy dla informatyków otwierają się w branży telekomunikacyjnej, transmisji danych oraz grafice komputerowej i multimedialnej. Na tym kierunku masz do wyboru wiele specjalizacji, m.in.

 • grafikę komputerowa i systemy multimedialne,
 • inżynierię oprogramowania,
 • inteligentne aplikacje komputerowe,
 • Internet w zarządzaniu,
 • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi,
 • systemy komputerowe i technologie mobilne.
INŻYNIERIA CYFRYZACJIZupełnie nowy i unikatowy w Polsce kierunek studiów. Po ich ukończeniu będziesz mógł pracować jako projektant, integrator i wdrożeniowiec nowych systemów informatycznych (systemów rozproszonych, mechanizmów zabezpieczeń) na potrzeby biznesu, przemysłu i administracji. W zależności od wybranej specjalizacji będziesz mógł podjąć pracę praktycznie wszędzie, zarówno w administracji, telekomunikacji i przemyśle jak również w firmach graficznych, wydawniczych, reklamowych, jak i w radiu i telewizji.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
ENERGETYKANa studiach dużo matematyki, fizyki, chemii, automatyki, termodynamiki, elektrotechniki i elektroniki. Na zajęciach poznasz budowę wszelkich maszyn energetycznych: silników, turbin, pomp oraz zagadnienia z zakresu odnawialnych źródeł energii
i ochrony środowiska. Po energetyce, jako specjalista od wytwarzania, przetwarzania
i przesyłu energii cieplnej i elektrycznej, będziesz mógł pracować w elektrowniach, elektrociepłowniach, przemysłowych w działach energetycznych i mechanicznych,
jak również w administracji państwowej jako doradca ds. energii.
INŻYNIERIA MATERIAŁOWANa zajęciach, oprócz dogłębnej wiedzy o właściwościach wszelkich materiałów, poznasz nowoczesne techniki i technologie wytwarzania, recykling oraz podstawy projektowania wyrobów. Po tym kierunku możesz być technologiem przygotowującym
i nadzorującym procesy produkcyjne w zakładach wytwarzających wyroby z ceramiki, metali i tworzyw polimerowych. Możesz również podjąć pracę jako kontroler jakości albo w wydziale konstrukcyjnych pracować jako konstruktor. Jeśli interesowałaby Cię praca naukowa masz szansę na etat w różnych ośrodkach i instytutach badawczych lub na wyższych uczelniach jako pracownik naukowo-dydaktyczny.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYNPodstawą na tym kierunku jest oczywiście matematyka, fizyka, podstawy elektroniki
i elektrotechnik. Oprócz tego czekają Cię tu zajęcia z mechaniki, automatyki i robotyki, podstaw mechatroniki, grafiki inżynierskiej, konstrukcji maszyn, organizacji produkcji.
To tylko niektóre. Poznasz tu również komputerowe techniki konstruowania maszyn
z wykorzystaniem nowoczesnych systemów CAD/CAM 3D.
Pracę możesz znaleźć przy projektowaniu instalacji energetycznych, we wszelkich zakładach stosujących zautomatyzowane linie produkcyjne, w przemyśle stoczniowym, motoryzacyjnym, maszynowym, zakładach naprawczych i mechanizacji rolnictwa.
MECHATRONIKATo kierunek dla prawdziwych pasjonatów matematyki, fizyki i informatyki. Niezwykle interesujący, ale i bardzo trudny. Łączy wiedzę z mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki. Absolwenci nie powinni się martwić o pracę, ponieważ obecnie mechatronika jest najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedziną techniki i nauki.

Nagrodą, za pięć lat ciężkiej nauki, jest komfort w wyborze pracodawcy. Jako absolwent mechatroniki możesz pracować w każdym zakładzie przemysłowym eksploatującym maszyny i urządzenia, w których zostały zastosowane zastosowane układy mechatroniczne. Pracę również znajdziesz w instytucjach naukowo-badawczych
i ośrodkach badawczo-rozwojowych, przemyśle elektromaszynowym (motoryzacyjnym, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym), stacjach serwisowych i diagnostycznych, placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej.

TRANSPORTStudia kształcą specjalistów od organizacji, zarządzania i ekonomiki transportu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, badań homologacyjnych, czy diagnostyki pojazdów samochodowych. Praca dla absolwentów tego kierunku jest wszędzie tam, gdzie poszukiwani są fachowcy z wiedzą od spedycji, logistyki, czy systemów zarządzania jakością w transporcie.
INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJIAbsolwenci tego kierunku najczęściej znajdują pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych jako kierownicy produkcji lub kierownicy nadzorujący systemy zarządzania jakością.
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZUBardzo przyjemny i ciekawy kierunek studiów, na którym nauczysz się projektowania terenów zielonych (zarówno wiejskich jak i miejskich), sztuki ogrodowej, konserwacja
i rewaloryzacja zabytkowych ogrodów. Spotkasz się tu z zajęciami z historii architektury, ochrony środowiska, dendrologii, ogrodnictwa, sztuki pielęgnowania roślin. Poznasz, niezbędne w pracy architekta, programy komputerowe, zasady projektowania ogrodów, parków a nawet zwykłych skwerów z wykorzystaniem tzw. małej architektury – ławek, altan, pergol. Zatrudnienie znajdziesz (choć z tym niełatwo) w pracowniach architektonicznych, firmach zajmujących się projektowaniem obiektów architektury krajobrazu, placówkach ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego lub
w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
GOSPODARKA ODPADAMI
I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Ukończenie tego kierunku daje wiedzę z zakresu technologii unieszkodliwiania
i zagospodarowywania odpadów komunalnych i przemysłowych, rekultywacji gruntów
oraz kształtowania obszarów zielonych. W trakcie studiów będziesz miał sporo biologii, mikrobiologii, gleboznawstwo oraz zajęć z ochrony środowiska
Możliwości pracy są w jednostkach administracji samorządowej i rządowej
(wydziały ochrony środowiska) albo w zakładach gospodarki komunalnej (spalarnie, kompostownie, oczyszczalnie).
GOSPODARKA PRZESTRZENNA O pracę możesz się starać w wydziałach urbanistyki, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, architektury, infrastruktury, urzędów wojewódzkich, miast i gmin.
Jest to zajęcie związana głównie ze sporządzaniem planów ulic, domów, parków itp. Wiele osób po tym kierunku szuka także pracy w agencjach nieruchomości.
MEDYCYNA ROŚLINStudia na tym kierunku skierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych
ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Medycyna roślin zajmuje się zagadnieniami występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych u roślin. Po tym kierunku staniesz się ekspertem w dziedzinie pielęgnacji i ochrony roślin, zwalczania zagrażającym im szkodnikom i chwastom.
Po studiach możesz szukać pracy w firmach rolniczych i ogrodniczych,
jednostkach zajmujących się zakładaniem, pielęgnacją i ochroną zieleni miejskiej, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją środków ochrony roślin
lub w ośrodkach naukowo-badawczych związanych z ochroną roślin.
OCHRONA ŚRODOWISKAUniwersalne wykształcenie absolwentów ochrony środowiska pozwala im ze spokojem patrzeć w przyszłość. Tak naprawdę zdobywają nie tylko wykształcenie przyrodnicze, ale także ekonomiczne, a przede wszystkim techniczne. To ostatnie jest szczególnie cenne na rynku pracy. Nastała bowiem teraz era inżynierów, czas, gdy ludzie po studiach technicznych są nieustająco poszukiwani przez pracodawców.

Unia Europejska stawia bardzo wysokie wymogi w zakresie ochrony środowiska, dlatego fachowcy z tej dziedziny są bardzo potrzebni. Specjalistów od ochrony środowiska potrzebują zakłady przemysłowe, komunalne, administracja państwowa i samorządowa (w gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydziałach ochrony środowiska, wydziałach zarządzania kryzysowego), instytucje związane bezpośrednio z projektowaniem, zakładaniem, pielęgnacją i eksploatacją terenów zielonych, firmy zajmujące się utylizacja odpadów oraz ochroną ochroną powietrza i wód.

Absolwenci ZUT często znajdują zatrudnienie w zarządzaniu obszarami chronionymi (w parkach narodowych i krajobrazowych), w stacjach kwarantanny i ochrony roślin oraz ochrony wód, organizacjach ekologicznych i ochrony konsumenta. Pracują jako inspektorzy ochrony środowiska – osoby planujące przedsięwzięcia w zakresie ochrony przyrody lub wdrażające nowoczesne systemy zarządzania środowiskowego.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIIPo ukończeniu tego kierunku szukaj pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, produkcją biomasy i biopaliw, firmach związanych z produkcją i sprzedażą urządzeń stosowanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W administracji rządowej i samorządowej możesz zająć się doradztwem związanym z wdrażaniem produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz jej wykorzystaniem.
OGRODNICTWOOgrodnictwo zajmuje się uprawą i hodowlą wszystkich typów roślin (poza leśnymi) – owocowych, warzywnych i ozdobnych. Dlatego skupia się na trzech głównych działach: sadownictwie, warzywnictwie i kwiaciarstwie. Studia na kierunku Ogrodnictwo umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy ogólno-przyrodniczej i fachowej.
W programie nauczania duży nacisk kładzie się na proekologiczne technologie uprawy, ochronę środowiska oraz zagadnienia marketingu i ekonomiki ogrodnictwa.
Absolwenci ogrodnictwa mogą samodzielnie prowadzić gospodarstwa ogrodnicze (sad, szklarnię czy ogród) lub szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach robót ogrodniczych, w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni, administracji parków i zieleńców, ogrodach botanicznych, urzędach samorządowych jako ogrodnicy miejscy czy gminni oraz w przemyśle przetwórczym owoców i warzyw.
ROLNICTWOStudia kierunku Rolnictwo przygotowują do pracy w szeroko rozumianym agrobiznesie, doradztwie rolniczym, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie, administracji państwowej i samorządowej, firmach handlowo-nasiennych czy ośrodkach hodowli roślin i zwierząt i nowoczesnych zakładach przemysłu spożywczego.
Przedmioty kierunkowe to m.in.: chemia, agroekologia, informatyka, botanika rolnicza, biochemia, agrometeorologia, botanika i genetyka, agrobiotechnologia, gleboznawstwo, fizjologia roślin, ekologia, ochrona środowiska.
Jeśli masz dobrze opanowane języki obce możesz znaleźć pracę w urzędach zajmujących się współpracą z instytucjami Unii Europejskiej. Możesz stać się profesjonalnym doradcą rolniczymi i edukować na temat nowoczesnych sposobów uprawy roślin czy hodowli zwierząt lub nawiązać współpracę z jakąś redakcją prasową, radiową czy telewizyjną. Największą jednak szansę na znalezienie zatrudnienia będziesz miał w dużym gospodarstwie rolnym jako kierownik produkcji roślinnej
i zwierzęcej, zakładzie rolno-spożywczym, w przedsiębiorstwach usługowo-handlowych związanych z rolnictwem, stacjach hodowli roślin, stacjach kwarantanny
i ochrony roślin, a nawet w służbach celnych.
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNAStudia na tym kierunku obejmują wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i użytkowania oraz napraw maszyn urządzeń w rolnictwie, leśnictwie lub przetwórstwie żywności. Stiudenci mają okazję zapoznania sie nowoczesnych technikami i technologiami produkcji rolnej i leśnej.

Ukończenie tego kierunku daje możliwość znalezienia pracy w przedsiębiorstwach produkujacych projektujących, produkujących, sprzedających oraz serwisujących narzędzia i maszyny rolnicze, sadownicze, ogrodnicze, komunalne i leśne, w firmach handlowo-usługowych, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, ośrodkach doradztwa rolniczego oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna logistyczna (np. jednostkach administracji państwowej lub samorządowej

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
EKSPLOATACJA MÓRZ
I OCEANÓW
Jeśli interesujesz się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego, jest to kierunek idealny dla Ciebie.
Studia te mają charakter interdyscyplinarny, czyli łączą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i ekonomicznych.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu systematyki, żywienia, biologii i fizjologii organizmów wodnych, biochemii, ekologii i ochrony środowiska.
Oprócz tego przewidziane są takie przedmioty jak m.in.: podstawy oceanotechniki, rybactwo morskie, technika połowów, energetyczne zasoby morza, morskie farmy wiatrowe, budowa i eksploatacja jednostek górnictwa morskiego, budowa obiektów oceanotechnicznych. Kończąc te studia możesz znaleźć zatrudnienie w laboratoriach badawczych, organizacjach i instytucjach zajmujących się ochroną i eksploatacją mórz i oceanów, firmach związanych z gospodarką morską (rybołówstwem) i przemysłem wydobywczym z dna morskiego i oceanicznego.

GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM WODNYM

Wykładane tu przedmioty pozwolą Ci na zdobycie wiedzy przyrodniczej, technicznej
i prawnej związanej z gospodarką i ochroną zasobów wodnych.
Na zajęciach zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą gospodarką wodną, przyrodniczymi i technicznymi problemami eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, monitoringiem i ochroną wód. Nauczysz się, jak właściwie zarządzać i gospodarować zasobami (ożywionymi i nieożywionymi) środowiska wodnego dla potrzeb gospodarki.
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w różnych działach gospodarki morskiej oraz w jednostkach administracji państwowej zajmujących się gospodarką wodną.
MIKROBIOLOGIA STOSOWANAMikrobiologia kształci specjalistów z zakresu mikrobiologii ogólnej, wirusologii, mikologii oraz parazytologii i będziesz wszechstronnie przygotowany do pracy w różnego rodzaju laboratoriach mikrobiologicznych zajmujących się mikrobiologią lekarską, mikrobiologią żywności, mikrobiologią weterynaryjną oraz parazytologią.
Na zajęciach króluje chemia ogólna, organiczna, nieorganiczna oraz mikrobiologia
we wszelkich odmianach – mikrobiologia stosowana, mikrobiologia weterynaryjna, mikrobiologia żywności, mikrobiologia przemysłowa, techniki mikrobiologiczne.

Już jako absolwent masz szansę na zatrudnienie w laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych służb weterynaryjnych czy w laboratoriach laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.
RYBACTWOKierunek studiów Rybactwo jest przeznaczony dla osób zainteresowanych nowoczesnym gospodarowaniem, zarządzaniem i kształtowaniem środowiska wodnego z uwzględnieniem obszarów chronionych.
Program studiów zakłada następujące przedmioty: biologię, mikrobiologię i genetykę, matematykę, fizykę, chemię, biochemię i hydrochemię, anatomię i embriologię ryb, biologię i fizjologię ryb, rozród ryb i wylęgarnictwo, zasady żywienia ryb i gospodarki paszowej, metody chowu i hodowli ryb, choroby ryb i toksykologia, rybactwo na wodach otwartych, prawne i ekonomiczne aspekty rybactwa, ekologia i ochrona wód, doświadczalnictwo rybackie, akwakultura, ochrona środowiska wodnego.
Po ukończeniu studiów możesz pracować w rybackich gospodarstwach hodowlanych, laboratoriach badań środowiska wodnego, w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, agencjach restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, w administracji (wydziałach ochrony przyrody urzędów miejskich).
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Studia na tym kierunku z pewnością przypadną do gustu miłośnikom chemii, fizyki
i biologii, ponieważ mają charakter techniczno-przyrodniczy. Kształcą technologów
i analityków dla potrzeb przemysłu spożywczego, gastronomii, służb sanitarnych,
a także placówek profilaktyczno-zdrowotnych i naukowo-badawczych.
W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu oceny jakości produktów spożywczych, mikrobiologii i biotechnologii żywności, organizacji i zarządzania, marketingu i żywienia człowieka.

Mogą oni wybierać spośród takich specjalności, jak: technologia i żywienie, żywienie człowieka i dietetyka, technologia żywności pochodzenia wodnego, technologia
i biotechnologia żywności, technologia rybna, żywienie człowieka.
Gdzie znajdziesz pracę po tym kierunku?

 • w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • w zakładach przetwórstwa żywności,
 • w przedsiębiorstwach zajmujące się dystrybucją i obrotem żywnością,
 • instytucjach zajmujących się kontrolą żywności i żywienia,
 • w gastronomii i placówkach profilaktyczno-zdrowotnych (np. szpitale, sanatoria).
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCIJeśli chcesz zawodowo zająć się problematyką jakości żywności i nadzorować jej bezpieczeństwo zdrowotne, wybierz ten kierunek studiów. Po jego ukończeniu będziesz mógł pracować w laboratoriach analizy żywności, w różnych działach przemysłu spożywczego, gastronomii, jako inspektorzy jakości handlowej i sanitarnej, urzędach celnych i jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Czego będziesz się uczył?
Przykładowo: podstaw podstawy żywienia człowieka, podstaw technologii żywności, towaroznawstwa żywności, higieny żywności, podstaw żywienia i dietetyki, metod utrwalania i przechowywania żywności, systemów zarządzania bezpieczeństwem
i jakością żywności, nowoczesnych metod utrwalania żywności,

Wydział Techniki Morskiej i Transportu
BUDOWA JACHTÓWStudia, na tym jedynym w Polsce kierunku, dadzą Ci praktyczną praktyczną wiedzę
z zakresu projektowania jachtów żaglowych i motorowych, projektowaniu żagli, takielunku i wyposażenia wnętrz, projektowaniu napędu jednostek motorowych lub pomocniczego napędu jachtów żaglowych.
Nauczysz się komputerowych metod
i programów narzędziowych wspomagających proces projektowania. Zdobędziesz informacje o nowoczesnych technologiach, materiałach i ich właściwościach, stosowanych w budowie jachtów i innych jednostek pływających.
Jeśli myślisz
o własnej firmie, z pewnością przyda Ci się wiedza z organizowania produkcji
i marketingu, prowadzenia małych firm budujących jachty, prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją jachtów, przystani i portów jachtowych.
Pracę możesz znaleźć w biurach projektowych, stoczniach jachtowych, administracji morskiej.
CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJATo również unikatowy w skali kraju kierunek studiów. Jeśli chciałbyś zawodowo zająć się projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych
i pomp ciepła, powinieneś wybrać studia w ZUT w Szczecinie.
Program studiów przewiduje przekazanie, oprócz podstawowej techniczno-inżynierskiej, specjalistycznej i szczegółowej wiedzy z zakresu budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, ich projektowania i eksploatacji. Po ukończeniu tego kierunku będziesz specem od chłodni lądowych, portowych, samochodów-chłodni oraz obiektów klimatyzowanych. Z tą wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł podjąć prace w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonujących instalacje chłodnicze
czy systemy klimatyzacji, firmach handlowych, transportowych i logistycznych, związanych z transportem i przechowywaniem żywności
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWAStudia uczą metod prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, obiektom technicznym i środowisku naturalnemu oraz kształcą umiejętności rozpoznawania
i oceny zagrożeń, planowania i organizacji akcji ratowniczych, oceny ryzyka oraz planowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa.
O pracę możesz starać się w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji państwowej odpowiedzialnych za ochronę i ratowanie życia ludzi, eliminację zagrożeń
i ograniczenie skutków katastrof i awarii.
OCEANOTECHNIKA

To są ciężkie studia inżynierskie skierowane do osób o umysłach ścisłych, zainteresowanych budową jachtów, kutrów, superzbiornikowców oceanicznych czy dużych statków pasażerskich. Studenci uczą się projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych związanych z badaniem oraz wykorzystywaniem środowiska morskiego (statki, platformy wiertnicze).

Absolwenci kończą naukę jako projektanci i budowniczowie statków, silników lub urządzeń morskich. Mogą pracować w stoczniach, zakładach przemysłowych produkujących na potrzeby przemysłu okrętowego, w biurach projektowych i przemysłowych ośrodkach badawczych, w przedsiębiorstwach armatorskich oraz w morskich firmach poszukiwawczych i eksploatacyjnych. Inżynierowie po tym kierunku mogą także być zatrudniani jako członkowie załóg pływających statków morskich i śródlądowych.
TRANSPORTW ostatnich latach, dzięki dotacjom z Unii Europejskiej, bardzo dynamicznie rozwija się ten sektor gospodarki. Żeby nie doszło do komunikacyjnego paraliżu potrzebni są fachowcy od sterowania ruchem czy eksploatacji pojazdów.
Ich praca polega głównie na projektowaniu systemów transportowych, systemów kierowania i sterowania ruchem, racjonalizacji użytkowania środków technicznych w transporcie. Zajmują się również organizacją przewozów.
Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w przedsiębiorstwach transportu kolejowego (np. PKP), lotniczego i samochodowego, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, portach morskich, bazach i stacjach przesyłowych paliw.