Tag "carp diem"

Hobby jest najważniejsze

Kolejny weekend zamierzasz poświęcić nauce. Zamartwiasz się, jak to będzie na maturze. Czujesz złość, bo innym jakoś wszystko idzie lepiej. Najwyższy czas na nabranie dystansu. W  liceum masz obowiązek zebrać jak najwięcej fajnych wspomnień. Na pewno nie uda Ci się tego zrobić, leżąc przed telewizorem, biegając z jednego kursu przygotowawczego na następny albo siedząc z nosem w podręczniku. Zobacz, jak wygląda… człowiek ścigający się z życiem: ogląda się na innych