Tag "cytaty"

Artysta i sztuka – cytaty

Wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu Horacy Ja inaczej nie piszę, jeno jako żyję; Pijane moje rymy, bo i rad sam piję. Jan Kochanowski I wdarłem się na skałę pięknej Kalijopy, Gdzie dotychczas nie było znaku polskiej stopy. Jan Kochanowski Samotność, cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi? Adam Mickiewicz Nazywam się Milijon, bo za milijony Kocham i cierpię katusze. Adam Mickiewicz Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami, Nigdy

Rewolucja – cytaty

W wojnie domowej linia ognia jest niewidoczna – przechodzi przez serca. Antoine de Saint-Exupéry Rewolucja jest zjawiskiem znacznie mniej zorganizowanym niż wojna. Gertruda Stein Nie religia, lecz rewolucja jest opium dla narodu. Simone Weil Rewolucja, jak Saturn, pożera własne dzieci. Georg Büchner Rewolucje to lokomotywy historii. Karol Marks

Śmiech, żart, humor – cytaty

Twierdzę, że nadmiar powagi jest uwarunkowany nadmiarem niepowagi. Witold Gombrowicz Żart jest orężem bezbronnych. Alberto Moravia Śmiech – to szczere królestwo człowieka. François Rabelais Na świecie nie ma nic piękniejszego od pobudzania ludzi do śmiechu. Marcel Achard Najbardziej straconym dniem jest ten, w którym się nie śmiałeś. Nicolas de Chamfort Radość jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi. Adalbert Balling Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.

Totalitaryzm – cytaty

Gdzie rządzi siła tam bezsilne prawo. Menander Nie umie być władcą, kto karze wszystkich śmiercią. Seneka Młodszy Nie ma okrutniejszej tyranii od tej, która się spełnia w cieniu praw i pod sztandarem sprawiedliwości. Monteskiusz Być może jutro ludzie będą się mordować i torturować nawzajem wskutek pragnienia, aby wygnać ze świata ostatni ślad przemocy i niesprawiedliwości. James Burnham Im wyższy szczebel, na którym dokonano zbrodni, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie ona uznana nie za zbrodnię,

Tradycja – cytaty

Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują. Ezra Pound Tradycja – to rzecz zawodna, ulega często przeinaczeniom. Zenon Kosidowski Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi. Ricarda Huch Wszystko co tradycyjne, jest łatwe do polubienia i nie wymaga wysiłku. Gertruda Stein

Bunt – cytaty

Bunt nie przemija, bunt się ustatecznia. Stanisław Grochowiak …Jedynym oparciem dla ducha jest bunt! Bunt, co jak mina pod twierdzą wybucha, bunt przeciw rzeczom, ludziom i własnej istocie przeciw życiu i śmierci!… Kazimierz Tetmajer, Taka mi się śni burza Aż wszystko będzie legendą I wtedy po wielu latach Na nowym Campo di Fiori Bunt wznieci słowo poety Czesław Miłosz, Campo di Fiori Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach wśród odwróconych plecami

Idealizm, idealiści – cytaty

Idealiści pragną materializacji duchów. Stanisław Jerzy Lec Życie powszednie przymierzania go do idealnych modeł nie znosi. Eliza Orzeszkowa Nie sztuka mieć ideały, sztuka – w imię bardzo wielkich ideałów nie popełniać bardzo drobnych fałszerstw. Witold Gombrowicz Ideały są jak gwiazdy. Jeśli nawet nie możemy ich osiągnąć, to należy się według nich orientować. George Bernard Shaw Wartość życia stanowi to, za co można je oddać, za co chce się umrzeć. Maria Dąbrowska

Jak żyć?

Cytaty o życiu Święty Augustyn •  Kochaj i rób co chcesz. Immanuel Kant • Postępuj wedle takiej tylko zasady, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się prawem powszechnym. Henri Bergson • Trzeba działać jak człowiek myś­lący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. Jean Paul Sartre • Każdy musi odkryć własną drogę. William Szekspir • Serce miej otwarte dla wszystkich, zaufaj niewielu. Księga Izajasza ­(fragment) • Biada tym, którzy zło nazywają

Myślenie

Kartezjusz Myślę, więc jestem. Mark Twain Lubimy ludzi. którzy bez wahania mówią to, co myślą, pod ­warunkiem że myślą to samo co my. Johann Wolfgang Goethe Człowiek myśli tak długo, jak długo do czegoś dąży. Blaise Pascal Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Arystoteles W obecności przyjaciół ludzie potrafią lepiej myśleć i działać. Albert Einstein Nie mam wątpliwości, że nasze myślenie odbywa się w większej części bez użycia znaków

Historia – cytaty

Czesław Miłosz W stuleciu, w którym żyłem, demoniczna siła historii ukazywała się z ogromną wyrazistością. Do tego stopnia, że istniały przecież różne filozoficzne i polityczne kierunki, które mówiły o historii pisanej wielką literą i robiły z niej rodzaj bogini. Bardzo pewne swego odwoływały się do sądu historii, który rzekomo miał przyznać im słuszność. Oczywiście, w tych ujęciach historia ukazywała się jako siła zupełnie obojętna na pojedynczego człowieka, czyli mordowanie ludzi uzyskiwało sankcję, rzekomą sankcję historii. Nie kochaj

Samotność

Antoine Saint-Exupéry Wśród ludzi jest się także samotnym. Pracując dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie więzienie. Zamykamy się w samotni ze złotem rozsypującym się w palcach, które nie daje nam nic, dla czego warto żyć. W świecie, gdzie życie tak naturalnie łączy się z życiem, gdzie kwiat nawet w powiewie wiatru łączy się z innymi kwiatami, gdzie łabędź zna wszystkie łabędzie, tylko ludzie budują sobie samotność. Arthur Schopenhauer Wolnym bowiem jest człowiek tylko wtedy, gdy

Roman Dmowski Stara i oklepana prawda, że bezczynność jest głównym źródłem demoralizacji, stosuje się nie tylko do ludzi pojedynczych, ale i do narodów. Lew Tołstoj Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna. Bolesław Prus Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty. Benjamin Franklin Głód nie nawiedza nigdy domu pracowitego człowieka, zagląda doń tylko przez okno. Joseph Conrad Nie lubię pracy – żaden człowiek

Jak wprowadzić cytat

Jak wprowadzić cytat •  Opinię moją potwierdzają słowa bohatera:… •  Tę tezę poprzeć mogą słowa samego autora:… •  Odwołam się do słów głównej bohaterki:… •  Zupełnie inne zdanie w trakcie programu telewizyjnego wyraził niedawno znany filozof:… •  W tym miejscu przypominają się znane słowa:… •  W jednym z fragmentów (w jednym z rozdziałów, w jednej ze scen) bohater mówi: •  Oto, co na ten temat twierdzi znana badaczka epoki:… •  Duże wrażenie zrobiły na

Człowiek i sens życia – cytaty

Miarą wszystkiego jest człowiek. Pitagoras Nie tak łatwo rzec: chcę być człowiekiem. Horacy Człowiek jest tajemnicą – z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi. Maria Dąbrowska Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym niż warunki czasu i życia. Albert Camus Być człowiekiem to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata. Antoine de Saint-Exupéry Nie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek. Homer Życie jest w kolorze, który ma twoja

Moralność – cytaty

Człowiek bez poczucia moralnego jest  najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem. Arystoteles Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach. Monteskiusz Nasza moralność jest tylko sumą naszych przyzwyczajeń. Nie wolno zatem nazywać ludzi niemoralnymi tylko dlatego, że mają inne przyzwyczajenia. George Bernard Shaw Żaden zły człowiek nie jest wolny. Epiktet To właśnie jest moralność: rzeczy, które później budzą w nas niesmak. Ernest Hemingway Między Scyllą a Charybdą strzeż się jeszcze siebie samego. Stanisław

Literatura – cytaty

Pomarszczone owoce drzewa – stare książki. George Eliot Literatura – to sumienie naszego świata. Eugeniusz Iwanicki Literatura – gówienko małe ludzkości wobec filozofii. Witkacy Chyba nie ma rzeczy groźniejszej nad wielki księgozbiór. Stefan Napieralski Literatura powinna odmierzać sprawiedliwość widzialnemu światu. Joseph Conrad (Józef Korzeniowski) Pisarzowi powinno chodzić nie o to, aby czytelnik czytał, lecz aby myślał. Monteskiusz

Tworzenie, twórczość – cytaty

Twórczość zaczyna się z chwilą przekroczenia granicy konwencji, którą opanowało się już tak dobrze, że w dalszym ciągu nie trzeba się nią posługiwać. Maria Kuncewiczowa Znaczenie dzieła zależy tyleż od tego, kto czyta, co od tego , kto pisze. Tyle jest książek, mogłyby zagrać jak trąby jerychońskie, gdyby ludzie wznieśli je do góry i przyłożyli do ust… Śpij, trąbo moja, porzucona na śmietniku niewyzyskanych, polskich możliwości. Witold Gombrowicz, Dzienniki Pisarz i dzieło są czymś

Poezja – cytaty

Ponad mnogie wasze uroki, O Poezjo i ty, Wymowo! Pozostanie jeden wysoki ……………………………… Odpowiednie dać rzeczy słowo! Cyprian Kamil Norwid Moja poezja to noc księżycowa wielkie uspokojenie. Konstanty Ildefons Gałczyński, O mej poezji Godziny przy piórze – one leczą rany, One też wstrzymują od ran zadawania. Stanisław Grochowiak, Ars poetica Poezja to dzwon Rozkołysany szeroko. Męski spiżowy ton. (…) Gdy bije dzwon Żywych woła, Umarłych płacze, Pioruny łamie. Antoni Słonimski Poezja Ten

Dziedzictwo epok – Tabela Cytaty charakteryzujące epokę

 Tabela 7.  Cytaty charakteryzujące epokę Przegląd okresów historycznoliterackich według ich zawartości ideowej. Oto podstawowe pojęcia: człowiek, Bóg, wartości, wiedza, sztuka w układzie tabelarycznym. Ten zestaw pomoże Ci uporządkować wiedzę przed maturą.   Cytaty charakteryzujące epokę ANTYK Człowiek jest miarą wszechrzeczy – zdanie Protagorasa z Abdery symbolizuje postawę ludzi antyku. ŚREDNIOWIECZE Chcę poznać Boga i nic więcej. Nic więcej. Św. Augustyn RENESANS Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.

Cytaty w pracy pisemnej

Jak prawidłowo cytować? Cytat – to dosłowne przytoczenie innego tekstu lub czyichś słów, na przykład poety, pisarza, filozofa. Jest to wypowiedź lub fragment utworu, dlatego używamy cudzysłowu. Jeśli wykorzystujesz w swojej pracy cytat, musi on – to warunek podstawowy! – wyraźnie wiązać się z tematem, na który się wypowiadasz. Musi też wnosić do tego tematu coś oryginalnego, ciekawego. A zatem nie przytaczamy jakichkolwiek słów, lecz jedynie sformułowania niebanalne, zaskakujące, wyjątkowo celne spostrzeżenia, błyskotliwe