Tag "motyw samotności w literaturze"

„Indywidualizm, oto hasło!” Dlaczego ludzie wybierają samotność. Uzasadnij na podstawie znanych dzieł literackich.

„Indywidualizm, oto hasło!” Dlaczego ludzie wybierają samotność. Uzasadnij na podstawie znanych dzieł literackich. Indywidualizm bucha z programowych manifestów Przybyszewskiego w objętym wówczas przez niego tygodniku „Życie”. I bałwochwalcza adoracja sztuki (…). Rzecz osobliwa, że nigdy się tak bardzo nie żyło kupą jak w owej dobie indywidualizmu. Młody teatr, młode malarstwo, młoda literatura i cała masa łazików (…), wszystko to stworzyło jedna wielką gromadę. Tadeusz Żeleński (Boy), Cygan nieznany Wyjaśnienie: Temat indywidualizmu i samotności jest bardzo popularny

Samotność – przedstaw motyw, ilustrując wypowiedź przykładami tekstów kultury z różnych epok.

Samotność – przedstaw motyw, ilustrując wypowiedź przykładami tekstów kultury z różnych epok. Komentarz Temat jest bardzo szeroki. Samotność to jeden z najczęściej pojawiających się w literaturze i sztuce motywów. Nawet jeśli nie jest bezpośrednim przedmiotem twórczej refleksji, pojawiać się może jako wątek poboczny, tło dla głównej koncepcji dzieła. Przykładów należy szukać w utworach wszystkich epok, ponieważ jest to zagadnienie uniwersalne i ponadczasowe. Na początku warto zastanowić się nad samym rozumieniem słowa „samotność”, gdyż zakres jego pojmowania

Samotność – czym jest? Twoje rozważania na ten temat poparte przykładami z literatury, filmu, teatru

Samotność – czym jest? Twoje rozważania na ten temat poparte przykładami z literatury, filmu, teatru Temat odwołujący się do różnych tekstów kultury, czyli filmów, spektakli teatralnych, dzieł muzycznych i plastycznych. Daje możliwość wykazania się wiedzą spoza programu. Nie zagub się jednak w gąszczu przykładów! Nie zapomnij, że masz odpowiadać na „tytułowe” pytanie  – czym jest samotność? Pracę warto uporządkować  według definicji samotności, nie utworów!   Jak zacząć? Przykład Samotność jest znakiem dzisiejszych

Latarnik na egzaminie

Latarnik Sienkiewicza Treści związane z lekturą potrzebne do egzaminu Motywy Latarnika Sienkiewicza Tęsknota za krajem Może być jak najbardziej tematem wiodącym egzaminu. Przy takim temacie dwie najważniejsze lektury to Pan Tadeusz Mickiewicza i Latarnik Sienkiewicza. Pamiętaj! Obaj pisarze z sentymentem pisali o dawnej Polsce sarmackiej, obaj bardzo szanowali tradycję, uważali, że jest wartością gwarantującą trwałość narodu nawet czasach niewoli. Obaj tworzyli już w Polsce pod zaborami, w XIX wieku, Mickiewicz

Samotność

Czy samotność jest cechą współczesności? Nie – nie tylko. Świadczy o tym przegląd literatury od Biblii po wiek XX. Ale w istocie – temat to uniwersalny i problem nieprzemijający. Materiał – przegląd chronologiczny Biblia i antyk Samotność legła u początków stworzenia – samotny czuł się Bóg, toteż postanowił powołać do życia pierwszego człowieka, samotny był również Adam, dlatego Stwórca zesłał mu towarzyszkę życia – Ewę. W Biblii zresztą zwraca się często uwagę na to, że

Samotność – cytaty

Wśród ludzi jest się także samotnym. W świecie, gdzie życie tak naturalnie łączy się z życiem, gdzie kwiat nawet w powiewie wiatru łączy się z innymi kwiatami, gdzie łabędź zna wszystkie łabędzie, tylko ludzie budują sobie samotność. Antoine Saint-Exupéry Wolnym bowiem jest człowiek tylko wtedy, gdy jest samotny. Arthur Schopenhauer Jestem prawdziwie samotnym wędrowcem i nigdy całym sercem nie przynależałem do mojego kraju, domu, przyjaciół, a nawet najbliższej rodziny. W związku z tym nigdy nie zatraciłem dystansu