Tag "praca domowa"

Kto wyjaśnił Księciu (Antoine Saint-Exupéry, Mały Książę), czym jest miłość?

Kto wyjaśnił Księciu (Antoine Saint-Exupéry, Mały Książę), czym jest miłość? Róża – mieszkanka planety Małego Księcia – jest na pozór próżna, lubi się przechwalać, żąda opieki i ciągłego zainteresowania. W rzeczywistości jest mądra, wrażliwa i kocha swojego opiekuna. Róża wyjaśnia Księciu, czym jest miłość. Pozwala mu odejść, by przekonał się o swoich uczuciach. Mały Książę tęskni za swoją różą, wspomina ją, bo dzięki róży nie czuł się samotny („Na mojej planecie miałem różę: ona

Omów krótko obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem, zwracając uwagę na symboliczne szczegóły.

Omów krótko obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem, zwracając uwagę na symboliczne szczegóły. Pieśń Bogurodzica według Długosza została odśpiewana przez polskie rycerstwo przed bitwą pod Grunwaldem. Tak też przedstawia tę bitwę Henryk Sienkiewicz w Krzyżakach. Znany jest również obraz Jana Matejki przedstawiający sławne polskie zwycięstwo. Omów krótko obraz, zwracając uwagę na symboliczne szczegóły. Grunwald 15 lipca 1410 r. wojska sprzymierzone Polski i Litwy odniosły zwycięstwo nad rycerstwem zakonu krzyżackiego. Jan Długosz pisał:

Zhańbiony czy z poczuciem wolności, upokorzony czy wolny, z kainowym piętnem czy etycznie czysty? Jaki obraz człowieka stworzyła literatura XX wieku? Przedstaw i osądź.

Zhańbiony czy z poczuciem wolności, upokorzony czy wolny, z kainowym piętnem czy etycznie czysty? Jaki obraz człowieka stworzyła literatura XX wieku? Przedstaw i osądź. Proponowany wstęp Zachciało mu się szczęścia, zachciało mu się prawdy, zachciało mu się wieczności, patrzcie go! …………………………………………… ale wolność mu w głowie, wszechwiedza, byt ……………………………………………………. Ale jest – zawzięty. Zawzięty, trzeba przyznać, bardzo, Z tym kółkiem w nosie, w tej todze, w tym swetrze. Sto pociech, bądź

Literackie, filozoficzne i artystyczne wyobrażenia śmierci w świetle wybitnych dzieł różnych epok

Literackie, filozoficzne i artystyczne wyobrażenia śmierci w świetle wybitnych dzieł różnych epok. Przykładowy wstęp Nic właściwie nie wiemy na temat śmierci. Bezpośrednio jej nie doświadczamy. Nikt z żywych nie był bajecznym Orfeuszem, który przekroczył bramy zaświatów i ponownie powrócił do życia. Każdy z nas jednak na co dzień ze śmiercią obcuje. Mamy świadomość niezwykłej krótkości naszego bytowania na ziemi. Jesteśmy niczym wędrowcy, którzy każdego dnia przybliżają się do śmierci. Poucza nas o tym niejednokrotnie filozof Seneka,

Bohater tragiczny w znanych ci utworach

W literaturze często spotkać można bohaterów, których życie stawia w trudnych sytuacjach. Są oni zmuszeni dokonać wyboru między kilkoma przeciwstawnymi, a jednocześnie równorzędnymi racjami. Każda jednak decyzja prowadzi ich do katastrofy, przynosi klęskę. Bohaterów, których dotknęła ta niemożność podjęcia właściwego, dającego radość i szczęście wyboru, nazywamy tragicznymi. Pierwszą tego rodzaju postacią była Antygona z dzieła Sofoklesa. W utworze tym bardzo wyraźnie przedstawiony został tragiczny konflikt interesów. Po jednej stronie mamy Kreona – króla Teb, który

Rozważ tezę Aleksandra Świętochowskiego: „Żaden utwór nie przerobi ludzi. Są wszakże takie, które pobudzają do przetwarzania się…”

Rozważ tezę Aleksandra Świętochowskiego: „Żaden utwór nie przerobi ludzi. Są wszakże takie, które pobudzają do przetwarzania się…” Praca, gotowanie, pranie, sprzątanie, chwila relaksu podczas oglądania kolejnego odcinka (którego już?) brazylijskiej, argentyńskiej czy polskiej opery mydlanej, potem sen, a rano kolejne powielanie tego samego schematu życia. Należałoby raczej powiedzieć – egzystencji, bo cóż to za życie wypełnione jedynie pogonią za pieniądzem i próbą odnalezienia chwili odpoczynku w nawale obowiązków? Urozmaiceniem takiego życia są święta,

Komizm, groteska, błazeństwo w polskiej literaturze „Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka, wielbi urząd, czci króla, lecz sadzi człowieka”

Komizm, groteska, błazeństwo w polskiej literaturze „Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka, wielbi urząd, czci króla, lecz sadzi człowieka”. Powyższe słowa Ignacego Krasickiego, pochodzące z satyry „Do króla”, mówią, że dopóki będą istnieć takie środki wyrazu, jak satyra, groteska, parodia i inne podobne gatunki, mistrzowie pióra nie będą „oszczędzali” ludzi i ich przywar: W literaturze człowiek od wszechczasów był w centrum zainteresowań, opisując jego stosunek do Boga, otaczającego świata, poeci i pisarze, oprócz przedstawiania go jako

Do jakich przemyśleń na temat trudnych problemów moralnych skłoniła się lektura wybranych utworów.

Do jakich przemyśleń na temat trudnych problemów moralnych skłoniła się lektura wybranych utworów. 1. Moralność, piękne słowo. Jedno, niezmienne od tysiącleci… Tak to już jednak jest z człowiekiem, że im coś jest potężniejsze, tym bardziej różnorodne stają się zapatrywania na to. A moralność właśnie jest potężna niczym piramida egipska, którą każdy zwiedzający widzi z innej strony. Ludzie pióra od początku swego zaistnienia na Ziemi poruszają w swych dziełach problem moralności.

Czym są wyrazy złożone? Na jakie grupy je dzielimy?

Czym są wyrazy złożone? Na jakie grupy je dzielimy? Wyrazy złożone to takie, które powstały przez połączenie dwóch wyrazów samodzielnych i zawierają dwie podstawy słowotwórcze. Zależnie od sposobu połączenia ich członów dzielimy je na złożenia, zrosty i zestawienia. Złożenia – to wyrazy, które powstały w wyniku połączenia co najmniej dwóch podstaw słowotwórczych za pomocą elementów -o- lub -i- , np.: pas-i-brzuch, towar-o-znawca. Zrosty – powstały w wyniku połączenia dwóch wyrazów, np.: Wielkanoc, Białystok, karygodny.

Odszukaj w tekście Pieśni Legionów Polskich we Włoszech echa polskiej i europejskiej historii – postacie i zdarzenia. Przypomnij sobie okoliczności wspomnianych w utworze zdarzeń.

Odszukaj w tekście Pieśni Legionów Polskich we Włoszech echa polskiej i europejskiej historii – postacie i zdarzenia. Przypomnij sobie okoliczności wspomnianych w utworze zdarzeń. Zacznij od… …wskazania postaci i zdarzeń historycznych występujących w tekście. Omów wszystko po kolei. Musisz się tu wykazać wiedzą historyczną i umiejętnością łączenia faktów. Jan Henryk Dąbrowski – to on formował Legiony Polskie we włoskiej Lombardii, która podlegała wtedy władzy Francuzów. „Do Polski z ziemi włoskiej” wyruszył więc generał – z nadzieją, że jego żołnierze

Wyraź własne stanowisko wobec następujących stwierdzeń: Cierpię, więc jestem. Cierpienie uszlachetnia człowieka.

Wyraź własne stanowisko wobec następujących stwierdzeń: Cierpię, więc jestem. Cierpienie uszlachetnia człowieka. Jak zacząć? Możesz ogólnie – od rozwinięcia podanych myśli. Co znaczą według Ciebie? Cierpię, więc jestem. – Cierpienie, tak jak i szczęście, nadaje ludzkiemu życiu sens. Jest jego nieodłączną częścią. Cierpienie uszlachetnia człowieka. – Cierpienie wcale nie musi być karą. Ono może być krokiem w rozwoju człowieka. Człowiek, który doznał cierpienia, staje się lepszym. Potrafi współczuć innym ludziom, umie cieszyć

Wyjaśnij, na czym polegał dualizm gospodarczy Europy w XVI wieku.

Wyjaśnij, na czym polegał dualizm gospodarczy Europy w XVI wieku. W XVI wieku w zachodniej Europie rozwijały się ośrodki miejskie i produkcja przemysłowa. Wraz ze zmianami w sposobie i charakterze produkcji pojawiły się nowe zjawiska życia gospodarczego, takie jak giełda i spółki. Na giełdach kupowano i sprzedawano duże partie towarów. W celu uzyskania lub powiększenia zysku zawiązywano spółki. Powstawały one w przemyśle, bankach czy handlu. W Europie Wschodniej uzyskany dochód przeznaczano prawie wyłącznie na swoje spożycie, a na Zachodzie w znacznej

Przedstaw główne założenia zasady senioratu. Wyjaśnij przy tym pojęcia: senior, princeps, juniorzy, dzielnica senioralna.

Przedstaw główne założenia zasady senioratu. Wyjaśnij przy tym pojęcia: senior, princeps, juniorzy, dzielnica senioralna. Przedstaw przesłanki do wprowadzenia zasady senioratu Bolesław Krzywousty miał twardy orzech do zgryzienia. Miał czterech synów i musiał podjąć decyzję, któremu z nich przekazać władzę. Chciał uchronić potomków i państwo przed bratobójczymi walkami o władzę. Sam w takiej uczestniczył (po śmierci ojca, Władysława Hermana) i zamierzał oszczędzić tego synom. Krzywousty znalazł rozwiązanie: ogłosił statut dynastyczny, czyli prawa regulujące wewnątrz dynastii zasady następstwa

Jakie różnice między wymową a pisownią występują w wyrazach zapisanych w drugiej kolumnie? Wyjaśnij, czym zostały spowodowane te różnice.

Jakie różnice między wymową a pisownią występują w wyrazach zapisanych w drugiej kolumnie? Wyjaśnij, czym zostały spowodowane te różnice. środek – środkowy ciężar – ciężki liczyć – liczba poprosić – prośba W wyrazach z drugiej kolumny zaszło upodobnienie spółgłosek pod względem dźwięczności. Dochodzi do niego wtedy, gdy sąsiadują ze sobą dwie spółgłoski – dźwięczna i bezdźwięczna. Upodobnienie to zmiana jednej z nich, dostosowanie się do drugiej w ten sposób, że w wymowie spółgłoski stają się do siebie

Do podanych cytatów dopisz tytuły dzieł, z których pochodzą, i ich autorów:

Do podanych cytatów dopisz tytuły dzieł, z których pochodzą, i ich autorów: a) Niech się dzieje wola nieba z nią się zawsze zgadzać trzeba. b) Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie? c) Kończ waść, wstydu oszczędź d) Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty. e) Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. f) Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.  

Opisz rodzaje komizmu, z którymi możesz się zetknąć w Zemście Aleksandra Fredry.

Opisz rodzaje komizmu, z którymi możesz się zetknąć w Zemście Aleksandra Fredry. Komizm postaci Śmieszny jest tchórzliwy, dziwnie ubrany, paplający, pakujący się wciąż w nowe kłopoty, groteskowy Papkin. Śmieszą obłudny Rejent i porywczy Cześnik, którzy nie kłócą się właściwie o zamek, a o mur graniczny, o prawo do jego odbudowy. Śmieszy podrywacz Wacław, który podawał się w latach studenckich za księcia i tym sposobem „zarywał” kobiety – a teraz jedna taka zdobycz trafia do jego domu. Śmieszy Podstolina uganiająca się

Zgromadź argumenty do dyskusji, czy dobrze się stało, że Skawiński, bohater Latarnika Henryka Sienkiewicza, otrzymał i przeczytał Pana Tadeusza.

Zgromadź argumenty do dyskusji, czy dobrze się stało, że Skawiński, bohater Latarnika Henryka Sienkiewicza, otrzymał i przeczytał Pana Tadeusza. Tak, ponieważ Pan Tadeusz: nadał sens jego dalszemu życiu; pozwolił mu na nowo poczuć więź z narodem; sprawił, że to, co robił przez całe życie (tułał się po wielu krajach, walczył na różnych frontach), nabrało wartości, bo było czynione w imię patriotyzmu; dzięki lekturze tej książki mógł powrócić wspomnieniami do kraju dzieciństwa, poczuć się

Do podanych bajek Ignacego Krasickiego dopisz morały.

Do podanych bajek Ignacego Krasickiego dopisz morały. Malarze, Żółw i mysz, Ptaszki w klatce, Przyjaciele Malarze Często bardziej się opłaca obłuda i pochlebstwa, a nie prawda i szczerość. Ludziom nie zawsze podoba się prawda. Mimo to warto żyć zgodnie ze swoimi zasadami. Żółw i mysz Własny dom, choć skromny i ciasny, jest lepszy od wygodnych, ale cudzych pałaców. Trzeba szanować to, co się ma. Ptaszki w klatce Ten, kto swobody nie zaznał, nie odczuwa tak jej braku, jak

Wymień główne założenia klasycyzmu.

Wymień główne założenia klasycyzmu. Klasycyzm to główny kierunek artystyczno-literacki, który ma swe źródła w kulturze antycznej (czyli klasycznej: grecko-rzymskiej – stąd nazwa prądu). Narodził się w połowie XVII w. we Francji, gdzie pojawiali się twórcy, którzy zamiast zachwycać się barokową ozdobnością wyżej cenili sobie antyczny ład, harmonię i elegancję. Nazwa klasycyzm pochodzi od łacińskiego classicus – pierwszej klasy, wzorowy, doskonały. Sztuka klasycystyczna często nawiązywała do tradycji antyku, wykorzystując jego wzorce. To epoka spokojna,

Omów kierunki polityki zagranicznej Jagiellonów.

Omów kierunki polityki zagranicznej Jagiellonów. Jagiellonowie przez cały okres panowania dążyli przede wszystkim do wzmocnienia swojej pozycji w Europie. Zdobywali nowe ziemie i starali się utrzymywać już posiadane. 1. Podstawowym kierunkiem polityki zagranicznej Jagiellonów była walka o panowanie nad Bałtykiem (Pomorze Gdańskie, Inflanty, Żmudź) i możliwość prowadzenia swobodnego handlu z różnymi krajami. Pierwszym wielkim zbrojnym starciem o Pomorze Gdańskie za czasów panowania Jagiellonów była wojna polsko-krzyżacka z 1409-1411 (bitwa pod Grunwaldem – 1410 r.). Ale starania o odzyskanie