Tag "test historyczny"

TEST 2 ze średniowiecza

Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę. 1. Uporządkuj punkty i podpunkty. A. Powstanie w X w. opactwa benedyktyńskiego w Cluny. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. B. Ukształtowanie się ruchu kluniackiego. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. C. Podjęcie przez papieży idei reform w poł. XI w. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. D. Reformy Grzegorza VII – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. E. Prośba Henryka IV o przebaczenie – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. –

TEST 7 ŚREDNIOWIECZE w Polsce

TEST Polska w okresie rozbicia dzielnicowego 1. Połącz datę z wydarzeniem. 1109 r. ………………………………..,    1122 r. ………………………………..,  1138 r. ……………………………….., a) zbrojna interwencja Henryka V w obronie Zbigniewa. b) rozbicie dzielnicowe. c) testament Bolesława Krzywoustego. d) przyłączenie do Polski Pomorza. 2. Wyjaśnij, na czym polegała zasada senioratu wprowadzona przez Bolesława Krzywoustego. zasada senioratu – …………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Na podstawie własnych wiadomości uzupełnij tabelę:   Imię syna Bolesława Krzywoustego  Pryzdomek