Co oznacza określenie „polski dramat romantyczny”?

Polski dramat romantyczny to specyficzny rodzaj dramatu, jaki wytworzył się na ziemiach polskich w dobie romantyzmu. Dramat romantyczny był w polskim romantyzmie gatunkiem dominującym, w którym polscy romantycy wypowiedzieli rzeczy niezwykle cenne i ważne dla polskiej kultury. Powstawał on w latach 1832-1835, a jego głównymi twórcami byli: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. Najważniejsze zaś dzieła to: Dziady (1832), Kordian (1834) oraz Nie-Boska komedia (1835).

Co charakteryzuje ten rodzaj dramatu?

  • Przede wszystkim tematyka związana ze specyficznymi polskimi problemami; podejmowano w nim kwestie takie jak: rola poezji i sztuki oraz powinności artysty wobec historii i zniewolonego kraju.
  • Obok cech specyficznie polskich dramat ten rozwijał również wątki, które przydały mu cech uniwersalności: samotność człowieka, słabość i siła, walka dobra ze złem.