Zacznij:

Odwołaj się do zjawisk historycznych – jak industrializacja i urbanizacja, które miały ogromny wpływ na życie społeczeństwa XIX w., całkowicie zmieniając relacje między miastem a wsią.

Rozwiń:

Omów obrazy miasta w utworach epoki:

  • Fascynację miastem widzimy w utworach realistów. Metropolie w nich (Paryż u Balzaka, Warszawa u Prusa) to prawdziwe mikrokosmosy, logicznie uporządkowane i przejrzyste, w których wszystko ma swoje miejsce.
  • W drugiej połowie wieku pojawiają się znacznie mniej entuzjastyczne literackie wizje miasta. To choćby Zbrodnia i kara Dostojewskiego z ponurym, mrocznym i depresyjnym Petersburgiem czy też łódzka „dżungla” w Ziemi obiecanej Reymonta.

Zakończ:

Podsumuj wypowiedź, ponownie odwołując się do historii społecznej – w miarę rozwoju miast stosunek pisarzy do nich jest coraz bardziej sceptyczny.

 

Ważne pojęcia:

  • Industrializacja: czyli rozwój przemysłu, kształtowanie się i umacnianie gospodarki przemysłowej.
  • Urbanizacja: wzrost znaczenia i zaludnienia miast, rozwój tychże.

Zobacz:

Miasto

Miasto w powieściach realizmu: na przykładzie Ojca Goriot nakreśl obraz dziewiętnastowiecznego Paryża.

Miasto, miłość, los – trzy przestrzenie w Lalce Bolesława Prusa

Zaprezentuj obraz mieszczaństwa zawarty w dramatach Gabrieli Zapolskiej i prozie Tomasza Manna