Zacznij:

Odwołaj się do zjawisk historycznych – jak industrializacja i urbanizacja, które miały ogromny wpływ na życie społeczeństwa XIX w., całkowicie zmieniając relacje między miastem a wsią.

Rozwiń:

Omów obrazy miasta w utworach epoki:

  • Fascynację miastem widzimy w utworach realistów. Metropolie w nich (Paryż u Balzaka, Warszawa u Prusa) to prawdziwe mikrokosmosy, logicznie uporządkowane i przejrzyste, w których wszystko ma swoje miejsce.
  • W drugiej połowie wieku pojawiają się znacznie mniej entuzjastyczne literackie wizje miasta. To choćby Zbrodnia i kara Dostojewskiego z ponurym, mrocznym i depresyjnym Petersburgiem czy też łódzka „dżungla” w Ziemi obiecanej Reymonta.

Zakończ:

Podsumuj wypowiedź, ponownie odwołując się do historii społecznej – w miarę rozwoju miast stosunek pisarzy do nich jest coraz bardziej sceptyczny.

 

Ważne pojęcia:

  • Industrializacja: czyli rozwój przemysłu, kształtowanie się i umacnianie gospodarki przemysłowej.
  • Urbanizacja: wzrost znaczenia i zaludnienia miast, rozwój tychże.

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c250-motywy-do-prac-pisemnych/miasto-2

https://aleklasa.pl/liceum/praca-domowa-w-liceum/wypracowania-az-pozytywizmu/miasto-w-powiesciach-realizmu-na-przykladzie-ojca-goriot

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/realizm-pozytywizm/c140-pozytywizm-w-polsce/tematy-lalki-prusa

Zaprezentuj obraz mieszczaństwa zawarty w dramatach Gabrieli Zapolskiej i prozie Tomasza Manna