Postacie realistyczne

Goście weselni, którzy mieli swoje prototypy wśród współczesnych Wyspiańskiemu. Właśnie dlatego wystawienie dramatu było sensacją towarzyską, a autor posądzany o złośliwość spotkał się z wyrzutami i wymówkami ze strony „pokrzywdzonych”, czyli sportretowanych w Weselu.

 • Pan Młody – Lucjan Rydel, poeta
 • Panna Młoda – Jadwiga Mikołajczykówna, najmłodsza z sióstr Mikołajczykówien
 • Poeta – Kazimierz Przerwa-Tetmajer
 • Gospodarz – Włodzimierz Tetmajer, brat przyrodni Kazimierza Przer­wy-Tetmajera, żonaty z chłopką – w chwili wesela Rydla – od ponad 10 lat, to w jego domu odbywała się uroczystość.
 • w Gospodyni – Anna z domu Mikołajczykówna, chłopka, żona Gospodarza.
 • Marysia – kolejna siostra Mikołajczykówna, dawna narzeczona malarza de Laveaux, żona chłopa.
 • Czepiec – Błażej Czepiec, wuj panny młodej.
 • Rachela – Pepa Singer, piętnastoletnia córka karczmarza z Bronowic.
 • Dziennikarz – Rudolf Starzewski, redaktor konserwatywnego pisma Czas, należący do ugodowego stronnictwa stańczyków.
 • Radczyni – ciotka Rydla, Antonina Domańska, autorka książek dla dzieci i młodzieży takich jak Historia żółtej ciżemki

 

Postacie fantastyczne, tzw. osoby dramatu

Pojawiają się wybranym gościom. Symbolizują ich lęki, kompleksy i rozterki. Są symbolami głębokich, nie zawsze uświadamianych pokładów psychiki tych ludzi.

 • Widmo – wspomnienie romantycznej miłości Marysi i zmarłego na gruźlicę malarza de Laveaux. Czyżby kobieta czuła się gorsza od sióstr, że nie poślubiła artysty, inteligenta? A może to cierpienie, tęsknota za tamtym lirycznym uczuciem?
 • Stańczyk – błazen Zygmunta Starego, mędrzec. Jego pojawienie się Dziennikarzowi jest „wyrzutem sumienia” i aluzją do ideologii stańczyków. Odwołuje się do niepokojów bohatera, który nie do końca jest pewien, czy zaciemniając historię i propagując bierność, przekonanie o bezsensowności działań narodowowyzwoleńczych i lojalność wobec zaborców, postępuje słusznie.
 • Rycerz – Zawisza Czarny, średniowieczny ideał rycerza, wzór prawości i honoru. Przybywa do Poety, autora dramatu pt. Zawisza Czarny, który głosi ideały dekadenckie, pesymizm, pragnienie nirvany. Rycerz uosabia potęgę i moc, za którą tęskni poeta. I tematy narodowe zamiast pesymistycznych rozważań dekadenckich i schopenhaueryzmu.
 • Hetman – zdrajca Polski, magnat, jeden z targowiczan, zarzuca Panu Młodemu zdradę stanu szlacheckiego: „Czepiłeś się chamskiej dziewki!” Czy w duszy bohatera nie tkwi przekonanie o wyższości inteligentów nad prostakami? I czy jego ślub jest tylko wynikiem mody?
 • Upiór – Jakub Szela, wódz rabacji galicyjskiej, ukazuje się, by przypomnieć odwieczny konflikt między szlachtą a chłopami.
 • Wernyhora – legendarny lirnik ukraiński, zwolennik porozumienia z Polską, wieszcz. Jest sublimacją uczuć Gospodarza, który pragnie zgody narodowej.

Zobacz:

Wesele – Stanisław Wyspiański

Wesele na maturze

Czym i o czym jest Wesele Stanisława Wyspiańskiego?

Przedstaw Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako dramat realistyczno-symboliczny.

Przedstaw Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako dramat realistyczno-symboliczny.

Wesele w pytaniach i odpowiedziach