Do najważniejszych twórców i dzieł filozofii pozytywistycznej zalicza się:

  • August ComteWykłady filozofii pozytywnej
  • Herbert SpencerWstęp do socjologii
  • Hipolit TaineRasa, środowisko, moment
  • John Stuart MillCo to jest utylitaryzm?

 

Ewolucjonizm
Twórcą ewolucjonizmu jest Herbert Spencer. W myśl tego poglądu ludzkość podlega nieustannemu rozwojowi wydając jednostki coraz doskonalsze i lepiej przystosowane do życia. Podobny rozwój ‘w górę’ przechodzą również całe narody, wyłaniając z siebie coraz doskonalsze fory kultury i cywilizacji jak: obrzędy, obyczaje, systemy obrony, instytucje społeczne i przemysłowe. Z pojęciem ewolucjonizmu wiąże się termin organicyzm. Zdaniem filozofa wszystkie te ­instytucje tworzą coś na kształt organizmu społecznego – każda z tych „komórek” pełni określona funkcję i gdy zachoruje, jest przyczyna słabszego funkcjonowania pozostałych.

Determinizm
Głosicielem determinizmu był Hipolit Taine. Zgodnie z ta teorią życie i działalność człowieka jest z góry określona , czyli zdeterminowana, rasą ( czynniki genetyczne), środowiskiem ( warunki życia) oraz momentem historycznym.

Utylitaryzm
Jest to pogląd etyczny, którego twórca jest John Stuart Mill. U jego podstaw leży przekonanie, że to co dobre jest zawsze pożyteczne. Teoria Milla zakłada, że każdy człowieka ma prawo dążyć do własnego szczęścia, ale w dążeniu tym powinien mieć na celu przede wszystkim dobro ogółu.

 

Zobacz:

Filozofia II poł. XIX wieku

Program pozytywistów

Realizm – życiorys kultury

Jakie znasz główne kierunki filozofii pozytywistycznej? Zaprezentuj głównych filozofów europejskiego pozytywizmu ( realizmu).

Program i filozofia epoki realizmu. Wymień pojęcia i znaczenie

Zaprezentuj głównych filozofów europejskiego pozytywizmu i ich koncepcje

Pojęciownik epok: realizm i pozytywizm

TEST z wiedzy o pozytywizmie z komentarzem cz. 1

TEST z wiedzy o pozytywizmie z komentarzem cz. 2