Udowodnij, że Potop Henryka Sienkiewicza był powieścią ku pokrzepieniu serc

Zacznij: Przywołaj słynną Sienkiewiczowską ideę pisania ku pokrzepieniu serc Polaków uciśnionych przez zaborców, realizowaną przezeń w powieściach historycznych. Odnieś ją do podobnej idei, która przyświecała Mickiewiczowi przy pisaniu Pana Tadeusza. … Czytaj dalej Udowodnij, że Potop Henryka Sienkiewicza był powieścią ku pokrzepieniu serc