Motywy twórczoś­ci Juliusza Słowackiego

Ojczyzna – tematy wokół kwestii polskiej: ocena powstania listopadowego (Kordian), ocena narodu polskiego (Grób Agamemnona), tęsknota emigranta za ojczyzną (Hymn), losy patriotów polskich (Fantazy), misja poety – przywódcy narodu (Testament … Czytaj dalej Motywy twórczoś­ci Juliusza Słowackiego