Zdania klucze

Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?

 • Nie zgodzę się ze zdaniem bohatera…
 • Sugestia zawarta w utworze jest słuszna…
 • Tej teorii można przeciwstawić kontrargumenty…
 • Przesłanie utworu jest zaprzeczeniem tej idei…
 • Niech ostatecznym argumentem będzie wypowiedź poety…
 • Łatwo zaprzeczyć słowom pisarza…
 • Tezę potwierdza następny wiersz…
 • Dowód znajduję jeszcze w…
 • Będę polemizować z artystą…
 • Powołam się na zdanie…
 • tok rozważań, bieg myśli, tok przemyśleń…
 • Szereg argumentów potwierdza tezę…
 • Splot okoliczności w biografii autora (lub bohatera) powoduje, że…
 • Podczas analizy pojawia się szereg wątpliwości…
 • Co sądzę o tezie zawartej w temacie?
 • Zgadzam się z myślą zawartą w temacie…
 • Twierdzenie pana X wydaje mi się zaskakujące…
 • Mamy do czynienia z wyjątkowo trudnym zagadnieniem…
 • Teraz sprecyzuję własne poglądy…
 • Pojęcie zawarte w temacie jest nieścisłe. Zacznę więc od sprecyzowania. Jak rozumiem termin „abstrakcja”?
 • Swój przegląd literackich przykładów zacznę od…
 • Cytat w temacie skłania do refleksji nad twórczością autora…
 • Nie obawiam się zaprzeczyć przeczytanym przed chwilą słowom…
 • Motyw… Nie było epoki, w której nie pisano by o nim.
 • Literatura jest kopalnią przykładów na temat…
 • Sięgnę do innych tekstów kultury…

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Rozważamy argumenty za i przeciw

Rozprawka – argumenty = postacie

Rozprawka – jak zadbać o spójność?

Jak wprowadzić nową myśl?

https://aleklasa.pl/liceum/c238-sztuka-pisania/c244-klucze-zdan/jak-przejsc-do-omowiania-kolejnego-utworu

Jak przywołać słowa bohatera literackiego?

Jak nie zgodzić się z cytowaną osobą?

Rozprawka

Przebieg pracy nad rozprawką