1. Do kogo z prośbą o pomoc w pochowaniu Polinejkesa zwróciła się Antygona?

Antygona poprosiła swoją siostrę – Ismenę – o pomoc w urządzeniu pogrzebu brata. Ismena była temu przeciwna – uważała, że pochowanie brata będzie działaniem sprzeciwiającym się decyzji władcy.

2. Kim dla Hajmona jest Kreon?

Kreon jest ojcem Hajmona.

3. W jaki sposób zginęła Antygona?

Kreon kazał zamurować Antygonę żywcem w skalnej grocie na pustkowiu. Zamierzał zostawić jej trochę jedzenia – ale dziewczyna i tak przecież umarłaby z głodu. Antygona nie chciała jednak umierać w męczarniach i dlatego się powiesiła.

4. Dlaczego Kreon zabronił pochować Polinejkesa?

Uznał go za zdrajcę ojczyzny i zakazał opłakiwać zmarłego oraz urządzać mu pogrzeb. Ciało Polinejkesa miało pozostać w miejscu jego śmierci, wystawione na żer drapieżnym ptakom.

5. Dlaczego Kreon odwołał swój rozkaz?

Kreon odwołał swój rozkaz, ponieważ przeraził się wróżby Tyrezjasza. Stary prorok przepowiedział mu, że bogowie odwrócą się od Teb i jego mieszkańców, ponieważ żaden człowiek nie powinien ingerować w boskie prawa. Króla najbardziej przekonała jednak przepowiednia, że zapłaci za swój upór śmiercią syna.

6. Kto przyznał się do pogrzebania ciała Polinejkesa?

Schwytana na gorącym uczynku grzebania ciała brata Antygona od razu przyznała się do zarzucanych jej win. Ale do współudziału przyznała się też Ismena – chciała towarzyszyć siostrze w trudnych chwilach i wesprzeć ją swoją postawą.

7. O co Hajmon prosił Kreona?

Hajmon prosił ojca o ponowne rozważenie swojej decyzji, o sprawiedliwy osąd i wyrok oraz zasięgnięcie rady u starszyzny.