Cechy twórczości

 • Zainteresowanie erotyką, przemijaniem
 • Humor
 • Miniatury poetyckie
 • Nobilitacja codzienności
 • Dystans do siebie i świata

Nurty, pojęcia

 • Skamandrytyzm
 • Rewolucja obyczajowa

Możliwe tematy

 • Taniec w twórczości Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
 • Czas i przemijanie jako temat poezji.
 • Interpretacja Modlitwy.
 • Miłość i erotyzm w twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Co wtedy pisać?

 • Więź pomiędzy partnerami w tańcu jest sygnałem do nawiązania romansu.
 • Pawlikowska w wierszu Czas krawiec kulawy pokazała czas jako nieatrakcyjnego, niezbyt miłego sprzedawcę. Rozmaite barwy materiałów, którymi handluje, symbolizują różne okresy życia.
 • Utwór kończy się apostrofą, nawiązującą do modlitwy Ojcze nasz… Przedmiotem adoracji, marzeń i myśli podmiotu lirycznego jest pocałunek jako niezwykle przyjemny rodzaj aktywności ludzkiej.

Ważne wiersze, ich tematy

Czas krawiec kulawy – tematem wiersza jest przemijanie jako jedez zasadniczych problemów filozoficznych.

Aeropla– najnowsza ówcześnie zdobycz techniki porównana została do ptaka. Poza tym ma duszę, a także oczy i serce mężczyzny, w związku z tym jest pociągający jak mężczyzna.

Fokstrot – tytułowy fokstrot to rodzaj tańca – dynamicznego i szybkiego. Wiersz jest erotykiem, który opowiada o wzajemnej fascynacji tancerzy.

Modlitwa – wiersz, którego puentą jest nawiązanie do modlitwy Ojcze nasz…: „O pocałunku, któryś jest w niebie!”. Przedmiotem adoracji jest pocałunek.

Fotografia – miniatura poetycka, która świetnie oddaje stan ducha kobiety po rozstaniu z ukochanym.

Nieco o domowiku ­– tematem wiersza jest szczęście, którego opiekunem jest domowik – według wierzeń wschodniosłowiańskich życzliwy ludziom demon domowy.

Cytat do zapamiętania

Gdy się miało szczęście, które się nie trafia:
czyjeś ciało i ziemię całą,
a zostanie tylko fotografia,
to – to jest bardzo mało…