WSIiZ 11 budynek


Czemu warto studiować w WSIiZ?

 • Bo jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się uczelnią.
 • O jej prestiżu, w głównej mierze, decyduje wysokiej klasy kadra naukowo-dydaktyczna (410 zatrudnionych nauczycieli akademickich) oraz specyfika kształcenia, polegająca na przekazaniu studentom jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych. Władze szkoły wychodzą bowiem z założenia, że przede wszystkim praktyczne przygotowanie absolwentów do zawodu decyduje o ich sukcesie na rynku pracy.

Budynek 3

 • Wysoki poziom nauczania jest też możliwy dzięki pionierskim metodom nauczania, zastosowaniu w procesie kształcenia nowatorskich technologii informatycznych oraz samej infrastrukturze uczelni – studenci korzystają z nowoczesnych sal wykładowych i specjalistycznie wyposażonych laboratoriów.

Laboratorium

 • Główna siedziba szkoły mieści się w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego, ale zajęcia dydaktyczne odbywają się również w malowniczo położonym kampusie w Kielnarowej. W jego skład, oprócz obiektów dydaktycznych, wchodzi hala sportowa, akademik, hotel, stylowa karczma, jest nawet stadnina koni.

Budynek 22

 • W WSIiZ studiuje ponad 7 tys. młodych ludzi, w tym 2 tys. obcokrajowców. Dzięki temu, studiując tu, będziesz mógł poczuć prawdziwą studencką atmosferę, nauczyć się poruszać w wielonarodowym i wielokulturowym środowisku, nawiązać cenne kontakty.

Budynek 5

 • Mając wysoką średnią ocen z egzaminów i aktywnie angażując się w życie szkoły, działając w kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze, radiu internetowym czy uczelnianej gazecie, możesz liczyć na stypendium naukowe.

Radio

W WSIiZ imponuje nowoczesne i profesjonalne wyposażenie obiektów dydaktycznych, sal wykładowych, pracowni i laboratoriów, których uczelnia posiada ponad 80.

 • Na przykład, jeśli zdecydujesz się na kierunek związany z ekonomią, czy rachunkowością będziesz miał ćwiczenia w profesjonalnym Laboratorium Finansowym, gdzie poprzez symulacje prawdziwych transakcji finansowych i gry na giełdzie, nauczysz się zarządzania portfelem inwestycyjnym i inwestowania funduszy na giełdzie.
 • Jeśli chciałbyś zostać specem od odzyskiwania danych z dysków twardych, telefonów komórkowych lub pracować przy szyfrowaniu i deszyfrowanie wiadomości, to w Laboratorium Odzyskiwania i Analizy Danych będziesz mógł skorzystać ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.
 • Chcesz studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne? Świetnie! Tutaj z kolei masz możliwość zdobycia praktyki na ćwiczeniach w Laboratorium Kryminalistyki.
 • Jeśli myślisz o pracy w mediach, jako prezenter, dziennikarz czy reporter lub w dziale technicznym jako operator kamer albo montażysta, to wybór WSIiZ nie będzie błędem. Tu zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności korzystając z uczelnianego studia telewizyjnego i radiowego oraz pracowni do cyfrowej obróbki obraz i dźwięku.

Studio

 

 

Oferta edukacyjna

Szkoła proponuje, dostosowane do rynku pracy i oczekiwań pracodawców, kierunki i specjalności, co sprawia, że po ukończeniu studiów, nie będziesz musiał martwić się o zawodową przyszłość.

Na czterech wydziałach WSIiZ

 • Wydziale Administracji i Nauk Społecznych,
 • Wydziale Ekonomicznym,
 • Wydziale Informatyki Stosowanej,
 • Wydziale Medycznym

masz do wyboru następujące kierunki studiów I stopnia (trwają 6 miesięcy i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata)

Wykład

Administracja

 • Współczesna administracja potrzebuje urzędników umiejących pracować według unijnych standardów. fachowców znających nie tylko przepisy i procedury administracyjne, ale również języki obce i nowoczesne technologie informatyczne. Takich właśnie specjalistów wyszkolonych m.in. w zakresie e-administracji przygotowuje ten kierunek.
 • W programie studiów będziesz miał zajęcia m.in. z postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego, prawa pracy i urzędniczego, prawa cywilnego czy np. strategii rozwoju regionalnego.
 • Czego się nauczysz?
  • umiejętności sporządzania pism procesowych;
  • sprawnego i skutecznego korzystania ze źródeł prawa;
  • właściwej interpretacji przepisów prawnych;
  • różnych technik negocjacji przydatnych do pracy w administracji;
  • stosowania właściwych procedur administracyjnych w konkretnych sprawach;
  • obsługi programów informatycznych wykorzystywanych w urzędach.
 • Specjalizacje
  • E-administracja
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Administracja europejska

Budynek 4

Aviation Management (Zarządzanie w lotnictwie)

 • Bardzo elitarny, anglojęzyczny i jedyny taki kierunek studiów w Polsce. Dzięki współpracy uczelni z linią lotniczą LUFTHANSA, w trakcie studiów będziesz miał okazję kształcić się pod okiem międzynarodowych ekspertów z branży lotniczej.
 • Na tym kierunku króluje matematyka i ekonomia, która stanowi bazę dla specjalistycznych umiejętności z obszaru zarządzania lotnictwem, dlatego żeby się tu uczyć musisz mieć uzdolnienia matematyczne i umiejętność logicznego myślenia.
 • Po drugim roku studiów studenci odbywają praktyki organizowane głównie na lotniskach lub biurach linii lotniczych.
 • Czego się nauczysz?
  • Zdobędziesz ekonomiczną wiedzę konieczną do prowadzenia działalności gospodarczej w branży lotniczej.
  • Będziesz potrafił przeanalizować, skalkulować i wskazać najbardziej optymalne ekonomicznie rozwiązanie z obszaru związanym z branżą lotniczą.
  • Dzięki znajomości języków obcych międzynarodowy lotniczy rynek pracy będzie stał przed Tobą otworem.
 • Praca
  Po ukończeniu studiów, jako ekonomiczny ekspert, będziesz przygotowany do pracy w obsłudze lotnisk i linii lotniczych, biurach turystycznych, organizacjach i instytucjach lotniczych.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Powinieneś studiować ten kierunek, jeśli chciałbyś zostać ekspertem w zakresie:
  • bezpieczeństwa społecznego oraz cywilnego przeciwdziałania zagrożeniom,
  • zarządzania sytuacjami kryzysowymi,
  • zapewnienia bezpieczeństwa instytucjom i podmiotom gospodarczym,
  • zapewnienia bezpieczeństwa systemom i sieciom informatycznym.
 • Zdobędziesz tu szeroko rozumianą wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa państwa. Kierunek wyróżnia się dużą ilością ćwiczeń praktycznych, np. na zajęciach ze sztuk walki poznasz techniki samoobrony, a na ćwiczeniach z kryminalistyki nauczysz się zabezpieczać ślady pozostawiane przez przestępców i przygotowywać dokumentację fotograficzną miejsca przestępstwa.
 • W trakcie trzyletnich studiów licencjackich będziesz musiał odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe, m.in. w policji, straży pożarnej, samorządowych centrach zarządzania kryzysowego.
 • Czego się nauczysz?
  W zależności od specjalności:

  • jak ochraniać obiekty, osoby i ich mienie,
  • taktyki i techniki operacyjnej,
  • technik interwencji,
  • trudnej sztuki negocjacji,
  • udzielania pierwszej pomocy;
  • w ramach szkolenia sprawnościowego nauczysz się marszu na orientację, możesz też odbyć kurs wspinaczkowy.
 • Specjalności
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Bezpieczeństwo i obronność państwa
 • Pomyśl! Praca w służbach mundurowych gwarantuje stałość zatrudnienia, prestiż i korzystne warunki emerytalne.

Dieta

Dietetyka

 • Od dłuższego już czasu trwa moda na racjonalne odżywienie i zdrowy styl życia. Naprzeciw temu wychodzi dietetyka – interdyscyplinarna nauka zajmująca się zagadnieniami związanymi z żywnością i żywieniem człowieka.
 • Postępujący proces starzenia się społeczeństwa, jak również moda na dbanie o zdrowie i swój wygląd i sylwetkę powoduje, że fachowcy z tej dziedziny poszukiwani są przez pracodawców.
 • To zawód z przyszłością, dlatego, jeśli myślisz o pracy w ochronie zdrowia, weź pod uwagę ten kierunek studiów. Poznasz na nim m.in. podstawy anatomii i fizjologii człowieka, zagadnienia z biochemii ogólnej i chemii żywności, żywienia w chorobach cywilizacyjnych, towaroznawstwa surowców rolno-spożywczych czy toksykologii żywności oraz edukacji żywieniowej.
 • Zostaniesz wtajemniczony w zasady rządzące zdrowym stylem życia, nauczysz się komponowania diet, m.in. w leczeniu nadwagi i otyłości. Jako student dietetyki będziesz mógł korzystać ze specjalistycznych laboratoriów, m.in. Laboratorium Toksykologii, Genetyki i Biochemii Klinicznej, Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek, Laboratorium Biologii Molekularnej.
 • Praca
  Zatrudnienie możesz znaleźć zarówno w ochronie zdrowia czy szpitalnictwie (np. charakterze dietetyka klinicznego), poradniach dietetycznych, placówkach oświatowych (np. jako edukatora żywieniowego), jak i w klasycznej gastronomii (jako dietetyk).

Finan

Ekonomia

 • Masz żyłkę handlowca? Pomyśl o zdobyciu wiedzy ekonomicznej i handlowej na tym kierunku.
  Masz do dyspozycji następujące specjalności:
 • Handel i marketing
  Podczas trzyletnich studiów poznasz teorię i praktykę handlu, tajniki sprzedaży, różne instrumenty marketingowe i prawo handlowe. Zdobędziesz wiedzę z zakresu wszelkiej działalności handlowej na rynkach krajowych i zagranicznych, logistyki, zarządzania marketingowego.
 • Biznes międzynarodowy
  Na tej specjalności zagadnienia handlu i marketingu rozpatrywane są pod kątem międzynarodowej działalności gospodarczej. Kończąc studia będziesz przygotowany do pracy w działach eksportu i importu różnych przedsiębiorstw, w zagranicznych oddziałach firm krajowych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 • Księgowość
  Każde przedsiębiorstwo, fundacja czy instytucja samorządowa potrzebuje obsługi księgowej, stąd duże zapotrzebowanie na fachowców z tej branży. Jeśli wiążesz plany z taką pracą, zdobędziesz na tej specjalności solidną wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, robienia sprawozdań finansowych i bilansów.
 • Praca
  Po ukończeniu nauki pracę znajdziesz w działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw różnych działów gospodarki lub biurach rachunkowych.
 • Zarządzanie finansami (Financial Management)
  Ze względu na dynamicznie rozwijającą się światową gospodarkę, jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z branży finansowej, fachowców znających reguły rządzące globalną gospodarką.
 • Chciałbyś poznać problematykę związaną z bankowością, ubezpieczeniami i światowymi rynkami finansowymi finansową oraz zasady rachunkowości? Masz okazję to zrobić, studiując w WSIiZ.
 • W programie studiów, oprócz teorii, będziesz miał dużo ćwiczeń praktycznych (symulacje, case study i gry decyzyjne), których celem jest rozwinięcie praktyczne umiejętności potrzebnych do podejmowania właściwych decyzji w późniejszej pracy.
 • Praca
  Studia na kierunku Zarządzanie finansami, to pierwszy krok, aby zostać analitykiem finansowym, doradcą finansowym lub ubezpieczeniowym czy maklerem giełdowym.

Wykład 2

Filologia angielska

 • Polskie firmy inwestujące na rynkach zagranicznych stale poszukują pracowników z biegłą znajomością języka angielskiego. Z myślą o nich w WSIiZ został uruchomiony kierunek Filologia angielska, na którym nauka języka nakierowana jest przede wszystkim na zdobycie umiejętności językowych pod kątem tłumaczeń i bezpośredniej komunikacji w biznesie. W tak realizowanym procesie kształcenia, wykorzystuje się najnowocześniejsze technologie informatyczne i multimedialne. Do dyspozycji studentów jest specjalistyczne Laboratorium Językowym, gdzie za pomocą specjalnego oprogramowania ćwiczy się wymowę, a także wykonuje ćwiczenia translatorskie. Uwaga! W trakcie studiów będziesz musiał dodatkowo wybrać jeszcze jeden język, do wyboru: niemiecki lub rosyjski.
 • Filologia angielska z językiem chińskim
  Ciekawa specjalność, na której będziesz zgłębiać wiedzę z zakresu przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej oraz języka chińskiego. W trakcie nauki masz szansę wyjazdu na semestr lub rok do Anshan Normal University, uczelni partnerskiej, na intensywny kurs języka chińskiego.
 • Praca
  Ukończenie tej specjalności gwarantuje ciekawą pracę w charakterze tłumacza, kontakty międzykulturowe, uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach, targach i wystawach, współpracę z wydawnictwami i mediami.
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie
  Masz szerokie zainteresowania, interesuje Cię kultura, jesteś otwarty na świat i ludzi? Masz twórczy umysł i lekkie pióro a do tego łatwość nauki języków obcych? Jeśli tak, możesz się kształcić na specjalizacji Komunikacja międzykulturowa w biznesie.
 • Wszelkie podmioty handlowe, usługowe czy finansowe działające na rynku międzynarodowym, do kontaktów z partnerami, potrzebują wyspecjalizowanych pracowników, kogoś, kto będzie wiedział jak za granicą stworzyć pozytywny wizerunek firmy, jak zareklamować jaj produkty czy usługi, wreszcie w jaki sposób komunikować się z potencjalnymi klientami i kontrahentami.
 • Translatoryka
  Ukończenie tej specjalności da Ci wiedzę o kulturze i historii danego obszaru językowego, również rozeznanie w technikach przekładu pisemnego i ustnego oraz orientację w zasadach funkcjonowania rynku wydawniczego.

Fizjoterapia

Fizjoterapia

 • Fizjoterapia to kierunek dla osób, które chciałyby związać swoje życie zawodowe z ochroną zdrowia, osób obdarzonych empatią, wrażliwych na cierpienie, chcących nieść pomoc ludziom chorym i starszym. To piękny zawód, dający wiele satysfakcji i spełnienia, kiedy widzi się efekty swojej pracy.
 • Ze względu na to, że przybywa w naszym społeczeństwie osób starszych, ale również na skutek rozwoju chorób cywilizacyjnych, rośnie zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne. Wszystkie raporty, analizujące i prognozujące na najbliższe lata zapotrzebowanie rynku pracy, mówią jedno – zapotrzebowanie na usługi okołomedyczne będzie rosnąć.

Budynek 6

Gospodarka i administracja publiczna

 • Firmy, niezależnie w jakiej branży działające, coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, łączących wiedzę z zakresu prawa i ekonomii, ale również orientujących się w meandrach administracyjnych procedur i przepisów prawnych. Z kolei w sektorze publicznym i w strukturach administracji rządowej coraz bardziej ceni się tych urzędników, którzy znają się na e-administracji, potrafią wykorzystywać w swojej pracy narzędzia elektroniczne, rozumieją jak działają rynki i branże, znają mechanizmy działania współczesnej gospodarki oraz wiedzą, jak skutecznie komunikować się z biznesem.
 • Zarówno gospodarka jak i administracja publiczna potrzebują profesjonalistów, którzy potrafią przewidzieć trendy rozwojowe w gospodarce, zanalizować i zinterpretować sygnały płynące ze światowych rynków gospodarczych. Możesz być jednym z nich. Kończąc studia na kierunku Gospodarka i administracja publiczna zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, socjologii i wielu innych dyscyplin, będziesz mógł elastycznie kształtować swoją ścieżkę zawodową, zdobywając kompetencje i wiedzę przydatne zarówno w biznesie, jak i w urzędach.
 • Czego będziesz się uczył?
  Przykładowo: prawa administracyjnego, handlowego, celnego, podstaw przedsiębiorczości, nowoczesnych sposobów organizacji administracji publicznej (e-administracji), interpretacji danych statystycznych.

Grafika

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

 • Wyobraźnia przestrzenna, talent graficzny, wyczucie barw i wrażliwość na piękno – to cechy które predestynują Cię do podjęci nauki na tym kierunku. Łączy on w sobie grafikę komputerową, dziennikarstwo internetowe i multimedia, co pozwoli Ci doskonale odnaleźć się w wirtualnym świecie Internetu i nie tylko. W trakcie nauki swoje umiejętności będziesz mógł doskonalić w profesjonalnych uczelnianych pracowniach: grafiki komputerowej, przetwarzania obrazu, fotograficznej czy obróbki dźwięku.
 • Czego się nauczysz?
  Całkiem sporo: projektowania graficznego, obróbki cyfrowej zdjęć, animacji i produkcji multimedialnej, obróbka dźwięku, typografii i DTP (składania tekstu), a także prawa autorskiego, prasowego i prawnego uwarunkowania reklamy.
 • Co możesz robić po tych studiach?
  Możesz zostać, np. grafikiem komputerowym, projektantem stron internetowych, montażystą dźwięku i obrazu lub pracować przy tworzeniu gier komputerowych.

Informatyka

Informatyka

 • Każda przestrzeń ludzkiej działalności gospodarcza, zdrowotna, kulturalna czy rozrywkowa potrzebuje wsparcia informatycznego, dlatego przed specami IT rozciąga się na rynku pracy ocean możliwości. Badania pokazują, że w ciągu najbliższych kilku lat największe zapotrzebowanie na nowych pracowników będzie występowało właśnie wśród szeroko rozumianych informatyków, zwłaszcza na programistów.
 • Czego się nauczysz?
  • budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,
  • systemów operacyjnych,
  • eksploatacji sieci komputerowych i baz danych,
  • grafiki trójwymiarowej,
  • programowania.
 • Decydując się na studia w SWIiZ swoją pasję informacyjną będziesz mógł realizować na różnych płaszczyznach, wybierając jedną z oferowanych specjalizacji.
  • Programowanie
  • Technologie internetowe i mobilne
  • Teleinformatyka
  • Inżynieria gier komputerowych
  • Technologie sieciowe (Network Technologies)
  • Information Technology (anglojęzyczne)

Kosmetologia

Kosmetologia

 • Kierunek od wielu lat oblegany przez dziewczyny. Ponieważ jest to kierunek związany z medycyną, trzeba być przygotowanym na wiele przedmiotów medycznych: immunologię, anatomię, fizjologię, histologię, patofizjologię itp. Wykładowcami są lekarze dermatolodzy, alergolodzy, lekarze medycyny estetycznej, wizażyści i fizjoterapeuci. Zakres materiału jest podobny do obowiązującego na studiach medycznych, ale wymagania wykładowców na kosmetologii są znacznie niższe.
 • Na kosmetologii zajęcia czysto teoretyczne przeplatają się z praktycznymi, prowadzonymi w profesjonalnych pracowniach: chemii kosmetycznej, kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej oraz mikrobiologii. Uczelnia ściśle współpracuje z gabinetami kosmetycznymi medycyny estetycznej, centrami odnowy biologicznej i SPA, firmami produkującymi kosmetyki oraz organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, gdzie odbywają się praktyki zawodowe.
 • Praca
  Po ukończeniu kosmetologii możesz znaleźć pracę w coraz częściej powstających gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, a po zdobyciu dużego doświadczenia założyć własny gabinety

Wykład 3

Logistyka

 • Logistyka to nie tylko transport, tiry i magazyny, jak wielu uważa. Zastosowanie logistyk widać w każdej sferze życia, w większości dużych firm, w bankach, firmach farmaceutycznych, instytucjach… w prawie każdej dziedzinie gospodarki. Logistyk musi zapewnić i skoordynować płynną dostawę towarów i podzespołów tak, aby nie stanęła produkcja, a z kolei magazyny nie były przepełnione.
 • Na tych studiach przede wszystkim trzeba rozumieć i myśleć, nie trzeba zakuwać. Wiedza częściowo zahacza o zarządzanie i marketing, jest dużo informatyki, matematyki i obliczeń w programie Excel.
 • Czego się nauczysz?
  • projektowania procesów logistycznych,
  • zarządzania systemami produkcyjnymi,
  • zarządzania powierzchnią magazynową,
  • organizacji dystrybucji i zaopatrzenia,
  • optymalizacji planowania tras przejazdu,
  • wypełniania dokumentów transportowych i spedycyjnych
  • poznasz nowoczesne systemy transportowe;
 • Gdzie znajdziesz zatrudnienie?
  • W firmach kurierskich i spedycyjnych (zajmujących się dostarczaniem różnych produktów).
  • W przedsiębiorstwach zajmujących się transportem kolejowym, samochodowym i lotniczym.
  • W zakładach przemysłowych (w działach odpowiadających za dostarczanie surowców do produkcji).
  • W biurach turystycznych, np. jako organizator transportu.

Studio 3

Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa

 • Ewolucja środków masowego przekazu, spadek słuchalności stacji radiowych i czytelnictwa prasy powoduje, że w przekazie informacji zaczyna dominować Internet. To powoduje, że firmy działające w jego obszarze poszukują, znających specyfikę tego medium, specjalistów od komunikacji. Takich fachowców, umiejących w sposób efektywny, zrozumiały i atrakcyjny komunikować się z odbiorcą, kształci WSIiZ na pionierskim kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa.
 • Zdobytą tu wiedzę i kompetencje będziesz mógł wykorzystać zarówno w mediach tradycyjnych, jak również cyfrowych, multimediach, w Public Relations, reklamie i marketingu. Zajęcia realizowane są głównie w formie ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów, wykorzystując nowoczesne technologie i wyspecjalizowane laboratoria – fotograficzne, radiowe, telewizyjne i graficzne.
 • Na tym kierunku nauczysz się jak:
  • konstruować przekaz,
  • redagować krótkie teksty informacyjne,
  • kreować wizerunek osób, firm, instytucji i idei,
  • komunikować się w mediach społecznościowych,
  • przygotować i przeprowadzić kampanię marketingową,
  • założyć i prowadzić profesjonalnego bloga, czy vloga,
  • obrobić cyfrową fotografię, dźwięk czy obraz wideo.

Obiekt

Psychologia w zarządzaniu

 • Firmy, aby osiągnąć maksymalne efekty w zarządzaniu zespołem, coraz częściej sięgają po zdobycze psychologii, która znając zasady i motywacje działania ludzkiej psychiki, potrafi wskazać optymalne rozwiązania związane z poprawą efektywności pracy czy budowania pozytywnych relacji między pracownikami. Psychologię wykorzystuje się również w obszarze Human Resources, w marketingu, w badaniu upodobań, gustów i potrzeb konsumentów.
 • Co w programie studiów?
  Coaching w biznesie, kierowanie zespołami ludzkimi, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, zarządzanie projektami, psychologia konsumenta, psychologia w reklamie i wiele innych przedmiotów.

Obiekt 2

Turystyka i rekreacja

 • Studia na Turystyce i rekreacji można potraktować jak wielką przygodę intelektualna i życiową. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę z wielu dziedzin: geografii, krajoznawstwa, informatyki, zarządzania hotelami i gastronomią, prawa turystycznego, marketingu. Czekają Cię również bardzo ciekawe naukowe objazdy turystyczno-naukowe, podczas których poznasz najważniejsze zabytki architektury i przyrody oraz kulturę i obyczaje Polski Południowej.
 • Wiedzę teoretyczną będziesz mógł skonfrontować z praktycznymi wyzwaniami podczas praktyk zawodowych w hotelach i biurach turystycznych, a umiejętności sprawnościowe, uczestnicząc w zajęciach z nauki żeglarstwa, narciarstwa, terenoznawstwa czy survivalu podczas letnich i zimowych obozów.
 • Czego się nauczysz?
  • jak zarządzać hotelem, domem wycieczkowym, kempingiem,
  • jak organizować transport i konsumpcję,
  • jak kalkulować koszty wyjazdów,
  • jak organizować: wycieczki, wyjazdy integracyjne, obozy sprawnościowe,
  • jak organizować czas wolny: ogniska, kuligi, spływy oraz gry i zabawy rekreacyjne dla dzieci, itp.
 • Pracę znajdziesz
  • w biurach podróży i centrach informacji turystycznej,
  • w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych,
  • w administracji samorządowej, jako specjalista ds. turystyki,
  • w swoim własnym ośrodku agroturystycznym.

Obiekt 4

Zarządzanie

 • Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wyboru tych przedmiotów, które najbardziej pasują do wybranej przez Ciebie specjalizacji.

Specjalności

 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu
  Po ukończeniu tej ścieżki edukacyjnej, będziesz potrafił podejmować właściwe decyzje finansowe, wiedział jak zarządzać finansami przedsiębiorstwa, aby osiągnąć maksymalną jego rentowność. Do tego potrzebna jest szeroka wiedza ekonomiczna, znajomość takich zagadnień, jak analiza finansowa, rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, umiejętność wyceny.
 • Financial Management (Zarządzanie międzynarodowe) (anglojęzyczne).
  Tu dla odmiany dowiesz się jak zarządzać firmą działającą na rynku globalnym, poznasz prawo międzynarodowe, aspekty związane z logistyką i zarządzaniem międzynarodowym.
 • Zarządzanie firmą
  To doskonały pomysł na studia dla tych, którzy są zainteresowani założeniem własnej firmy. W toku studiów omawiane są bowiem wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem biznesu, od rejestracji, wyboru najkorzystniejszego typy spółki, napisania biznes planu, po kredytowanie działalności gospodarczej, pozyskanie i utrzymanie klientów czy negocjacje z partnerami.

Aktualna oferta szkoły

(http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl?utm_source=aleklasa.pl&utm_medium=wpis&utm_campaign=2016-Kampania)

 

Zdjęcia WSIZ