Oto powody, żeby studiować w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie

 

 • To idealne miejsce dla wszystkich fanów cyfrowego świata. Uczelnia, mając na uwadze zapotrzebowanie rynku pracy, oferuje kierunki studiów I i II stopnia (w trybie dziennym i zaocznym) gwarantujące po ich ukończeniu zarówno ciekawą pracę, jak i zatrudnienie, .
 • Wysoki poziom kształcenia języków obcych (część wykładów prowadzona jest w j. angielskim) zwiększa szansę absolwentów na zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej.
 • Bazę program studiów stanowią przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego oraz przedmioty kierunkowe, aż w końcu na wyższych latach, przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe.
 • Podejmując studia w WSTI możesz liczyć na pomoc materialną w postaci
  • stypendium socjalnego (dla studentów w trudnej sytuacji materialnej),
  • stypendium naukowego za bardzo dobre oceny z egzaminów (od drugiego roku studiów),
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • oraz zapomogi w nagłych sytuacjach losowych (maksymalnie dwa razy w roku).

 

Uczelnia gwarantuje Ci:

 • Naukę pod okiem doświadczonej kadry dydaktyczne;
 • Elastyczny program studiów dostosowany do Twoich zainteresowań i nowoczesne metody kształcenia, w oparciu o zaawansowane technologie informatyczne.
 • Zdobycie wiedzy na temat m.in.:
  • zarządzania syste­mami informatycznymi;
  • tworzenia oprogramowanie użytkowego;
  • projektowania zaawansowanej grafiki komputerowej;
  • wysoki poziom zajęć z zakresu języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego;
  • możliwość zdobycia certyfikatu językowego University of Cambridge ESOL;
  • krajowe i zagraniczne praktyki w renomowanych firmach informatycznych i organizacjach gospodarczych oraz pomoc w zdobyciu certyfikatów światowych firm informatycznych;
  • nowoczesne zaplecze dydaktyczne i lokalowe, bibliotekę, sale wykładowe wyposażone w multimedialny sprzęt (ekrany oraz rzutniki multimedialne, umożliwiające słuchaczom swobodną obserwację przykładów i ćwiczeń realizowanych przez wykładowców), sale do prowadzenia ćwiczeń i warsztatów.
 • Program studiów w głównej mierze nakierowany jest na zdobycie praktycznych wiadomości. Do tego celu służą specjalistyczne pracownie:
  • Pracownia Elektroniki i fizyki,
  • Pracownia Baz danych,
  • Pracownia e-learningu,
  • Pracownia Grafiki komputerowej,
  • Pracownia Inżynierii oprogramowania,
  • Pracownia Sieci komputerowych,
  • Pracownia Systemów operacyjnych,
  • Pracownia Witryn internetowych.

Wszystkie wyposażone są w 30 stanowisk komputerowych, profesjonalny sprzęt i oprogramowanie oraz szybki dostęp do Internetu.

 

Propozycja dydaktyczna szkoły

Studia I stopnia

Audyt oprogramowania

Jeśli chciałbyś pracować w firmach programistycznych przy testowaniu tworzonego programowania, wykrywaniu w nich błędów i sprawdzaniu jego zgodności z wymaganiami biznesowymi i technicznymi, to ten kierunek spełni Twoje oczekiwania.
Na początku uczysz się m.in.:

 • systemu operacyjnego Windows i Linux
 • podstaw programowania (C++)
 • architektury systemów komputerowych
 • programowania urządzeń mobilnych
 • programowania aplikacji internetowych

Kolejne lata to przedmioty specjalizacyjne dające dogłębną wiedzę i umiejętności w obszarze testowania oprogramowania.

 

Grafika komputerowa i DTP

To specjalność dla tych, którzy oprócz zamiłowania technicznego mają wyobraźnię plastyczną i zdolności graficzne. Gdybyś zainteresował się tym kierunkiem kształcenia, możesz w przyszłości liczyć na ciekawą i twórczą pracę w agencjach reklamowych, drukarniach, wydawnictwach przy przygotowaniu publikacji do druku (książek, gazet), przy tworzeniu multimediów, gier komputerowych oraz stron internetowych.

Czego się nauczysz?

 • projektowania grafiki z wykorzystaniem najnowszych technologii komputerowych
 • składu książek i gazet w programie Adobe inDesign
 • obsługiwania oprogramowania do grafiki rastrowej (Adobe Photoshop, Adobe Flash ) i wektorowej (Corel Draw, Adobe Ilustrator), w tym obróbki cyfrowej zdjęć
 • projektowania aplikacji multimedialnych w programie Adobe Flash i in.
 • modelowania i animacji trójwymiarowej (3D)
 • montażu filmowego i efektów specjalnych.

 

Projektowanie aplikacji multimedialnych

Multimedia to połączenie kilku różnych form przekazu informacji tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Z uwagi na szybki rozwój tej dziedziny informatyki, absolwenci tego kierunku są spokojni o swoją zawodową przyszłość. Mogą pracować jako projektanci i administratorzy portali i serwisów internetowych, w agencjach reklamowych, wydawnictwach, w firmach prowadzących sprzedaż internetową.

Czego się nauczysz?
W trakcie studiów będziesz miał zajęcia m.in.:

 • z grafiki 3D i animacja,
 • multimedialnego e-lerningu,
 • projektowania multimedialnych witryn internetowych,
 • programowania aplikacji mobilnych,
 • projektowania systemów informatycznych,

na których zdobędziesz wiedzę z zakresu baz danych, inżynierii oprogramowania, grafiki oraz sieci komputerowych.

 

Informatyka medyczna

Trudno wyobrazić sobie współczesną medycynę bez wsparcia informatyki, stąd zapotrzebowanie na specjalistów znających się na specyfice działania placówek medycznych oraz funkcjonowaniu skomputeryzowanych urządzeń do diagnostyki i terapii medycznej.

Jeśli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, poznasz takie zagadnienia jak:

 • komputerowe systemy diagnostyczne,
 • medyczne bazy danych,
 • statystykę medyczną czy systemy informacyjne służby zdrowia.

Po jego ukończeniu będziesz mógł pracować w obsłudze informatycznej ośrodków zdrowia, przychodni i szpitali.

 

Projektowanie aplikacji mobilnych

Telefon, tablet, smartfon, iPhone, iPad to urządzenia, bez których nie wyobrażamy sobie codziennego życia. Za ich pomocą komunikujemy się, dokonujemy operacji finansowych i robimy zakupy. Powszechność tych urządzeń generuje ogromne zapotrzebowanie na coraz to nowe aplikacje, dzięki którym nasze mobilne urządzenia będą doskonalsze, szybsze, bardziej inteligentne.
I tu rozciąga się przed programistami olbrzymi obszar do kreacji cyfrowych światów.

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach i firmach wykorzystujących nowoczesne formy dotarcia do klienta, jak również w ramach indywidualnej działalności gospodarczej opartej na innowacyjnych, elektronicznych kanałach dystrybucji.

Co poznasz?

 • nowoczesne technologie internetowe
 • systemy operacyjne urządzeń przenośnych Android i iOS oraz Windows Phone
 • środowisko programowania aplikacji mobilnych
 • interfejsy urządzeń mobilnych

Po ukończeniu kierunku Projektowanie aplikacji mobilnych, możesz podjąć pracę w firmach programistycznych, agencjach marketingowych jako projektant, programista, tester i konsultant rozwiązań mobilnych.

 

Projektowanie baz danych

Obecnie bazy danych są powszechnie wykorzystywane w systemach informatycznych, stąd zapotrzebowanie rynku pracy na speców posiadających wiedzę zarówno z zakresu programowania aplikacji, jak i budowy baz danych.

Odpowiedzią na te złożone wymagania jest program studiów, który WSTI przygotowała na potrzeby niniejszej specjalności. Gwarantuje on zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, tworzenia, wdrażania i utrzymywania nowoczesnych baz danych, a także zapewnia niezbędną wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania.

Po ukończeniu tej specjalności będziesz miał możliwość pracy jako programista, integrator oprogramowania czy projektant i administrator baz danych.

W trakcie studiów poznasz:

 • systemy operacyjne Windows i Linux)
 • SQL serwer
 • inżynierię oprogramowania (UML)
 • zaawansowaną problematykę związaną z budową baz danych (Oracle, Sybase)
 • aplikacje bazodanowe.

 

Sieci komputerowe

Każda większa firma potrzebuje szybkiej i niezawodnej wewnętrznej wymiany informacji. Nikt już nie biega po piętrach z papierkami od magazynu po dział finansowo-księgowy, tylko przepływ dokumentów odbywa się za pomocą wewnętrznej sieci komputerowej. Nad jej bezpieczeństwem i sprawnym działaniem czuwa administrator. Kończąc studia na specjalności Sieci komputerowe, będziesz potrafił zaprojektować i skonfigurować taką strukturę, poznasz oprogramowanie i pracę serwerów oraz urządzenia peryferyjne.

Gdzie czeka praca?
Praktycznie wszędzie. Możesz wybierać w firmach produkcyjnych, handlowych, ubezpieczeniowych, urzędach, bankach, ośrodkach oświatowych i medycznych, wszędzie tam, gdzie trzeba zapewnić niezakłócony obieg cyfrowych danych.

 

Sprzedaż technologii i usług informatycznych

Jeśli oprócz zainteresowań technicznych jesteś osobą otwartą, łatwo nawiązującą kontakty i do tego masz jeszcze żyłkę handlowca, weź pod uwagę tę specjalność. Przedsiębiorstwa handlujące technologiami informatycznymi potrzebują profesjonalistów znających specyfikę funkcjonowania rynku z tej dziedziny oraz nowoczesne techniki sprzedaży i marketingu. Mając odpowiednie umiejętności w budowaniu trwałych relacji z klientem oraz znając tajniki prowadzenia negocjacji handlowych mógłbyś pracować np. jako przedstawiciel handlowy takiej firmy.

Jakie będziesz miał zajęcia w trakcie studiów?
Z ciekawszych przedmiotów specjalizacyjnych, to m.in:

 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • e-handel
 • informatyczne wspomaganie działalności handlowej
 • organizacja i prowadzenie działalności handlowej

Strona szkoły: http://vizja.net/