Tag "motyw deesis"

Średniowieczna POEZJA RELIGIJNA

Bogurodzica Bogurodzica jest arcydziełem i zabytkiem polskiej literatury prezentującym kształt dawnego języka polskiego. Jest też najstarszym dziełem polskiej liryki – dwie pierwsze najstarsze strofy pochodzą z XIII w. Najstarszy rękopiśmienny tekst pieśni pochodzi z roku 1407. Pieśń pełniła funkcję pierwszego polskiego hymnu narodowego. Długosz w Rocznikach… wspomina, że nasze rycerstwo śpiewało ją nie tylko przed bitwą pod Grunwaldem w 1410 roku, ale też przed innymi bitwami (np. pod Warną w roku 1441). Pieśń jest modlitwą do Matki