Ustrój polityczny na mocy tzw. małej konstytucji (19.02.1947)

Już na pierwszym swoim posiedzeniu, 4.02.1947, wybrany kilka tygodni wcześniej, Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o sposobie powoływania głowy państwa – prezydenta. W związku z likwidacją senatu, sytuacja wymagała nowych regulacji. … Czytaj dalej Ustrój polityczny na mocy tzw. małej konstytucji (19.02.1947)