PAST SIMPLE – (PRZESZŁY PROSTY)

Formy czasu przeszłego czasownika to be Zdania twierdzące Pytania (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not) 1 os. lp. I was – byłem Was I? – Czy byłem? I was not (wasn’t) … Czytaj dalej PAST SIMPLE – (PRZESZŁY PROSTY)