Pamiętnik z powstania warszawskiego – pytania i odpowiedzi

Co powiesz o kompozycji utworu? Wspomnienia pisarza przyjmują dziwną formę – pisane są ciągiem, bez podziału na rozdziały i tytuły. Tekst jest ciągły, bo autor założył sobie, że będzie wierny … Czytaj dalej Pamiętnik z powstania warszawskiego – pytania i odpowiedzi