Program i filozofia epoki realizmu. Wymień pojęcia i ich znaczenie

W myśl założeń ogólnych, racjonalnych i użytecznych, naukowych i „dotykalnych”, głoszono następujące hasła programowe: Monizm przyrodniczy – inaczej jedność świata natury i ludzi, bo cały świat podlega tym samym prawom. … Czytaj dalej Program i filozofia epoki realizmu. Wymień pojęcia i ich znaczenie