Kategoria słowotwórcza i typ słowotwórczy

Kategoria słowotwórcza to grupa wyrazów pochodnych, które mają takie samo lub podobne znaczenie ogólne (np. wyrazy nazywające czynności: pielenie, skręcanie, podnoszenie, obracanie itp.). W składzie jednej i tej samej kategorii … Czytaj dalej Kategoria słowotwórcza i typ słowotwórczy