Udowodnij, że Monachomachia Ignacego Krasickiego jest poematem heroikomicznym.

Udowodnij, że Monachomachia Ignacego Krasickiego jest poematem heroikomicznym. Dowód naczelny to zasada kompozycji: zderzenie komicznej treści z formą i stylem poematu heroicznego. Treść – wojna mnichów, która wybuchła między zakonami … Czytaj dalej Udowodnij, że Monachomachia Ignacego Krasickiego jest poematem heroikomicznym.