Jakie postawy ludzi wobec żywiołu zaprezentował Albert Camus w Dżumie?

Akcja powieści Camusa toczy się w Oranie w 194… r. Jest to wymowna data, wskazuje na lata czterdzieste, lecz nie ukonkretnia czasu do końca, nadaje powieści wydźwięk uniwersalny. Na miasto … Czytaj dalej Jakie postawy ludzi wobec żywiołu zaprezentował Albert Camus w Dżumie?