TEST z Szekspira z komentarzem

1. Williama Szekspira nazywa się również mistrzem za Stratfordu, gdyż: a. pochodził z miasteczka Stratford, b. całą swą twórczość poświęcił mieszkańcom Stratford, c. całe życie spędził w Stratford. 2. Historia … Czytaj dalej TEST z Szekspira z komentarzem