Horacjański motyw exegi monumentum w poezji późniejszych epok.

Horacjański motyw exegi monumentum w poezji późniejszych epok. Omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych przykładów. Inne możliwe sformułowania tematu: Motyw sławy poetyckiej i nieśmiertelności poety jako temat poezji różnych … Czytaj dalej Horacjański motyw exegi monumentum w poezji późniejszych epok.