Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.

Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. Temat bardzo konkretny, związany z poetyką i teorią literatury. Wymaga znajomości rzeczy, używania fachowego słownictwa, a przede … Czytaj dalej Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.