Na podstawie przytoczonego fragmentu i znajomoś­ci całej lektury napisz, czy można scharakteryzować Stanisława Wokulskiego jako typowego przedstawiciela epoki.

Na podstawie przytoczonego fragmentu i znajomoś­ci całej lektury napisz, czy można scharakteryzować Stanisława Wokulskiego jako typowego przedstawiciela epoki. Bolesław Prus, Lalka (fragment) Wokulski przypatrywał się jej cały czas. Zrobiła na … Czytaj dalej Na podstawie przytoczonego fragmentu i znajomoś­ci całej lektury napisz, czy można scharakteryzować Stanisława Wokulskiego jako typowego przedstawiciela epoki.