Wizerunek Sarmaty w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska

Wizerunek Sarmaty w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska. Wstęp I „Pamiętniki”, napisane przez Paska najprawdopodobniej pod koniec życia, stanowią znakomity dokument kultury i mentalności szlachty XVII w., w dodatku – co … Czytaj dalej Wizerunek Sarmaty w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska