TEST z romantyzmu 2

Sprawdź swoją wiedzę z romantyzmu   1. Jak Juliusz Słowacki oceniał powstanie listopadowe? Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Jak rozumiesz prośbę Kordiana skierowaną do Boga: Boże! Zdejm z mego serca jaskółczy … Czytaj dalej TEST z romantyzmu 2