PRESENT PERFECT CONTINUOUS – (TERAŹNIEJSZY UPRZEDNI CIĄGŁY)

Czasu Present Perfect Continuous używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynności lub stany, które miały swój początek w przeszłości i trwają nieprzerwanie do chwili obecnej. I have been learning English … Czytaj dalej PRESENT PERFECT CONTINUOUS – (TERAŹNIEJSZY UPRZEDNI CIĄGŁY)