Czasu Present Perfect Continuous używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynności lub stany, które miały swój początek w przeszłości i trwają nieprzerwanie do chwili obecnej.

I have been learning English since 1980. (Uczę się angielskiego od 1980)
I`ve been watching television all day long. (Cały dzień oglądam telewizję)

Present Perfect Continuous
Zdania twierdzące Pytania (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)
1 os. lp. I have been learnng
Have I been learnng I have not (haven’t) been learnng
2 os. lp. you have been learnng Have you been learnng you have not (haven’t) been learnng
3 os. lp. he/she/it has been learnng Has he/she/it been learnng he/she/it has not (hasn’t) been learnng
1 os. lm. we have been learnng Have we been learnng we have not (haven’t) been learnng
2 os. lm. you have been learnng Have you been learnng you have not (haven’t) been learnng
3 os. lm. they have been learnng Have they been learnng they have not (haven’t) been learnng

Zdania twierdzące

Zdania w czasie teraźniejszym uprzednim ciągłym mają następującą strukturę:

podmiot + czasownik posiłkowy have/has + been (forma imiesłowu biernego od „be” ‘być’) + forma czasownika podstawowego z końcówką -ing

 • I’ve been practicing judo for one year.
  Przez rok ćwiczyłem dżudo. (Od roku ćwiczę dżudo.)
  W domyśle: Rozpocząłem ćwiczenia dżudo rok temu i nadal ćwiczę.
 • His latest book has been selling quite well.
  (Jego ostatnia książka sprzedaje się całkiem dobrze.)
 • I’ve been visiting my grandparents every summer since I was a child.
  (Odwiedzałem moich dziadków co lato od chwili, gdy byłem dzieckiem.) W domyśle: i tego lata również ich odwiedzę.
  Rozpocząłem daną czynność w jakimś momencie w przeszłości („since I was a child” – od kiedy byłem dzieckiem) i kontynuuje ją do dziś.
 • I`ve been doing my homework all afternoon and I haven`t finished yet.
 • I have been trying to ring Susan all day.
 • She has been coming here every day afternoon since September.


Pytania

Pytania w czasie teraźniejszym uprzednim ciągłym tworzymy, przestawiając czasownik posiłkowy have/has na początek zdania przed podmiot. Ogólna konstrukcja pytania to:

Have/Has + podmiot + been (forma imiesłowu biernego od „be” ‘być’) + forma czasownika podstawowego z końcówką -ing

 • Have they been playing fotball during the last twenty minutes?
 • Has John been translating your article since last Saturday?
 • What have you been doing all day?
 • What have you been doing lately?


Zdania zaprzeczone

tworzymy przez wstawienie not po czasowniku posiłkowym have/has:

podmiot + have /has not (haven’t/hasn’t) + been (forma imiesłowu biernego od „be” ‘być’) + forma czasownika podstawowego z końcówką -ing

 • I haven`t been coming here every day since May.
 • Surely Jim hasn’t been doing his homework all that time.
 • He hasn’t been reading „Alice in Wonderland” this week.
 • I haven`t been playing tennis for twenty years.
Pamiętaj!

 • Końcówka -ing, która niezbędna jest do stworzenia każdego czasu continuous dodawana jest w tym przypadku do 1 formy czasownika podstawowego, nigdy nie można dodawać jej do czasownika posiłkowego have/has ani też do be w 3 formie – been.
 • Ważne jest także to, aby pamiętać, że w 3 os. l.p. musimy użyć has a nie have. Reszta jest już bardzo prosta: inwersja w pytaniach i dodanie not w przeczeniach.


Zastosowanie czasu Present Perfect Continuous

1.
Czasu Present Perfect Continuous użyjemy, gdy chcemy opisać czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. W tym przypadku przydadzą się nam słówka: since (odkąd) dla opisania momentu, w którym dana czynność się rozpoczęła, oraz for (przez) dla opisania czasu jej trwania.

 • We have been standing in queue for an hour now.
 • He has been watching television every evening since January.
 • The rain has been pouring since we left London.
 • Sheila has been cleaning the apartment for 3 hours and she hasn’t finished yet.

Tego typu zdania mogą dotyczyć zarówno czynności, które nadal trwają jak i takich, które właśnie się skończyły.

 • I’m sorry that I’m late.
 • I have been waiting for six hours!

Możesz również wykorzystać takie zwroty jak:

up till now (do chwili obecnej),
lately (ostatnio),
recently (niedawno),
so far (jak dotąd)

 • I haven’t been working here lately. (Nie pracowałem tutaj ostatnio.)
 • I’ve been working efficiently upon this project so far. (Jak dotychczas pracowałem bardzo efektywnie nad tym projektem.

2.
W przypadku czynności użycie czasu Present Perfect oznaczać będzie czynność dokonaną (a więc przeważnie tłumaczoną na polski w czasie przeszłym), użycie zaś Present Perfect Continuous – niedokonaną (tłumaczoną albo na czas teraźniejszy, albo na niedokonaną formę czasu przeszłego), np.:

 • I have learnt French in France. (Nauczyłem się francuskiego).
 • I have been learning French for three years now. (Uczę się francuskiego).
 • I have watched „Godzilla”. (Obejrzałem „Godzillę”)
 • I have been watching „Godzilla”.
  (Oglądałem „Godzillę”. Nie wiadomo jednak czy obejrzałem ją do końca).
 • I’ve moved to my new apartment recently.
  (Niedawno przeprowadziłem się do nowego mieszkania)
  W tym zdaniu nacisk został położony na rezultat czynności – oto mieszkam już w nowym mieszkaniu, dlatego użyto czasu Present Perfect.
 • I’ve been moving to my new apartment recently. (Niedawno przeprowadzałem się do nowego mieszkania.)
  W tym stwierdzeniu akcentujemy sam proces przeprowadzania się.