Człowiek

THE MAN – Człowiek

PERSONAL DETAILS I spent my last holidays at my aunt’s place. Her name is Mary Brown and her maiden name is Nowak. She comes from Poland but she has been living in England for 15 years. She got married to a British police officer John Brown. She works as a nurse, but it’s only a temporary occupation because she wants to be a doctor. It should be possible in two years time when she

Are YOU ADDICTED to…?

Addiction does not mean only cigarettes or alcohol. If you smoke, you know that you are addicted. You might have noticed what it means when somebody is an alcoholic. But all addictions work in the same way and it appears you can be addicted to anything. Smoking, drinking or drugs are very addictive because they involve two factors: physiological addiction and psychological addiction. You know that you are addicted because

Is it possible to start living on your own when you are a high school student?

Living with a friend Three friends have decided to persuade their parents to let them rent a flat and start living an independent life. Check what they have achieved! John, Mary and Patric are friends from high school. They have known each other for ages and when John proposed them to rent their own flat, Mary and Patrick did not hesitate to say “Yes!”. But their parents said “No”. After many arguments

Do you want to make a difference with the little things you do? Become a volunteer!

About volunteers Here are some clues what you can do to make the world a better place. Basia, Homeless Shelters If you live in a city of any size, there are homeless people. You cannot pass over them in silence. There are homeless shelters that help homeless people with meals, beds and other services. Most homeless shelters welcome volunteers and have a variety of programs through which you can get involved and feel

CHARACTER TRAITS – CECHY CHARAKTERU

Cechy charakteru virtues – zalety ambitious – ambitny honest – uczciwy reliable – godny zaufania loyal – lojalny faithful – wierny truthful – prawdomówny blunt – szczery candid – otwarty, bezpośredni strong-willed – obdarzony silną wolą self-assured – pewny siebie self-confident – ufny we własne siły competitive – skory do rywalizacji, zacięty obedient – posłuszny modest – skromny patient – cierpliwy wise – mądry sensible – rozsądny reasonable – rozsądny

CZŁOWIEK – Zadanie maturalne

Temat: człowiek Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł, z którego usunięto 5 zdań. Zdania te wraz z jednym, dodatkowym zdaniem, które nie pasuje do żadnej luki, oznaczono literami A–F. Dobierz zdania tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. W każde puste miejsce wstaw literę odpowiadającą wybranemu zdaniu. Are you able to deal with stress? You must have heard as arbitrary as erroneous opinions about so-called “good stress” that, according to many

TEMAT CZŁOWIEK – jakim typem człowieka jesteś?

Temat: człowiek Odkryj, jakim typem człowieka jesteś i dowiedz się co nieco o… okresach warunkowych! Niezbędna wiedza, aby dobrze zdać maturę! 1) If you could spend a weekend of your dreams, what would you do? a) I would learn English – never too much education. ¤ b) I would sleep all day, of course! Y c) I would go to a concert or to a veeery big party! u d) Surely, I`d meet with my

Description of a person

Know the celebrity You may like her or don’t, but you surely heard about her! Gosia Andrzejewicz, was born on the 14th of January 1984 in Bytom. Music was always present in Gosia’s life. When she was a little girl she sang during school performances but also took part in many contests (konkursy). In the High School she sang with a jazz-pop group. When she left the band she discovered her creative

ETHICAL PROBLEMS – PROBLEMY ETYCZNE

to raise controversy – budzić kontrowersje to have a strong sense of wrong – mieć silne poczucie krzywdy to cope with – poradzić sobie to be rejected by society – być odrzuconym przez społeczeństwo social injustice – niesprawiedliwość społeczna humiliation – poniżenie, upokorzenie dignity – godność psyche – psychika consideration for – troska, wzgląd na innych sympathy for sb – współczucie dla kogoś moral doubts – moralne wątpliwoś­ci moral order –

FEELINGS & EMOTIONS – UCZUCIA I EMOCJE

love – miłość affection – uczucie, afekt to fall in love – zakochać się fondness – czułość devotion – poświęcenie blind love – ślepa miłość to reciprocate love – odwzajemniać miłość to reciprocate one’s feelings – odwzajemniać czyjeś uczucia passionate love – namiętna miłość skin-deep love – powierzchowna miłość love at first sight – miłość od pierwszego wejrzenia to be head over heels in love – zakochać się po uszy

PERSONAL DETAILS – DANE PERSONALNE

surname (GB), last name (USA) – nazwisko family name – nazwisko rodowe maiden name – nazwisko panieńskie (first) name – imię address – adres place of birth – miejsce urodzenia date of birth – data urodzenia to come from… – pochodzić z… marital status – stan cywilny married – żonaty, zamężna single – stanu wolnego divorced – rozwiedziony, ­rozwiedziona separated – w separacji widow – wdowa widower – wdowiec engaged – zaręczony,

APPEARANCE – WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

pretty – ładny handsome – przystojny ugly – brzydki good looking – atrakcyjny plain – nieładny, przeciętny graceful – wdzięczny scruffy – niechlujny well-dressed – dobrze ubrany smart – elegancki to look young, old etc. – wyglądać młodo, staro itp. to resemble sb, to take after sb – być podobnym do kogoś height and build – wzrost i budowa short – niski tall – wysoki of medium height – średniego wzrostu

PERSONALITY AND CHARACTER – osobowość i charakter

virtues – zalety ambitious – ambitny honest – uczciwy reliable – godny zaufania loyal – lojalny faithful – wierny truthful – prawdomówny frank – szczery candid – otwarty, bezpośredni strong-willed – obdarzony silną wolą self-assured – pewny siebie self-confident – ufny we własne siły competitive – skory do rywalizacji, zacięty obedient – posłuszny modest – skromny patient – cierpliwy wise – mądry sensible – rozsądny reasonable – rozsądny level-headed, well-balanced

THE MAN: description of a person

During the matura exam you may encounter a task connected with a description of a person. For example, you can be required to describe people depicted in a picture or write a physical description of a person you know. Below you will find vocabulary connected with physical description. Age ane stages of life Childhood (Dzieciństwo) bib – śliniak bottle-feed – karmić z butelki carry-cot – nosidełko cot – łóżeczko dziecięce crib –

INTERESTS – Teenagers’ hobbies

Człowiek, istota ludzka = human being Teenagers’ hobbies A hobby is a thing you love doing. You think about it most of the time and you can’t wait for the moment when you will be able to spend time doing your favourite thing. What are the most popular hobbies amongst teenagers? First of all – music. We love singing, dancing or listening to our favourite rhythms. Young people like going

Questionnaire – ankieta

Hello/Hi/Good morning/Good afternoon/Good evening. – Cześć/Dzień dobry (rano)/(po południu)/Dobry wieczór. How are you? – Jak się masz? I’m fine/OK, thanks/thank you. – W porządku/OK, dziękuję. This is Marta. – To jest Marta. This is my friend, Janek. – Tojest mój kolega, Janek. Nice to meet you. – Miło cię poznać. I’d like you to meet my best friend. – Chciałbym, abyś poznał mojego przyjaciela. a friend – kolega/koleżanka best friend

THE MAN: ways of walking and looking and sounds

During your matura exam you can be required to produce a more detailed desription of people depicted in a picture, to complete or thoroughly understand a text concerning the way people look or behave. This lesson aims at revision of verbs connected with people’s posture, movement, ways of looking and human sounds. Remember! When describing a picture, you should use the present continuous. For example: A plump boy is peeping